4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

SGP Twenterand stelt vragen over centrumontwikkeling Vriezenveen

· 5857× bekeken

VRIEZENVEEN - De SGP wil graag vragen stellen omtrent de centrumontwikkeling in Vriezenveen. Tijdens de behandeling van de begroting op 12 november j.l. heeft de SGP daar ook aandacht voor gevraagd. Dit mede naar aanleiding van een persbericht over de oplossing die er komt voor de verpauperde Rabobank-locatie aan het Manitobaplein. De SGP heeft toen gevraagd naar de status van de centrumontwikkeling. Tot nu toe is de Raad nog niet geïnformeerd. In de Tubantia van 19 november j.l. hebben we wederom over de verplaatsing van de Aldi kunnen lezen.

Ook kreeg de Raad via de griffier een schrijven van de heer Bolte waar gesproken wordt over o.a. de ‘bestuurcultus’ in Twenterand en de Aldi. Naar de mening van de SGP worden hier harde noten gekraakt, waar de honden geen brood van lusten en die om een reactie van het College vragen. Zowel een reactie over de kritiek die gericht is aan diverse geledingen in de gemeente als inhoudelijke kritiek waarover het gaat.

De SGP vindt dat dit doormodderen onderling zo snel mogelijk moet ophouden. Ten eerste worden mensen beschadigd en in zekere zin het hele gemeentelijk apparaat in een kwaad daglicht gesteld. Omdat het ambtelijk apparaat zich publiekelijk niet kan verweren c.q. bestuurlijk kan verantwoorden vraagt dit om een reactie van de politiek bestuurlijk verantwoordelijken.

Vragen aan het College:

1. Wanneer en hoe wordt de Raad geïnformeerd over de status van de centrumontwikkeling van Vriezenveen in zijn geheel?
2. Omdat veel inwoners erg betrokken zijn met wat er gaat gebeuren in het centrum, het hart van Vriezenveen, vragen wij het college om de plannen vooraf met de inwoners te delen, zodat er gelegenheid is om te reageren. Is het College hiertoe bereid?

3. De Aldi is een belangrijke speler in het centrum van Vriezenveen.
a. Maakt de Aldi onderdeel uit van de HMO activiteiten van de ontwikkeling of is de Aldi een separaat proces in de centrumontwikkeling van Vriezenveen?
b. Zijn de Winkeliers (o.a. Vriezenveense Ondernemers Vereniging VOV) vooraf betrokken bij de centrumontwikkeling én ook voor de ontwikkeling van de Aldi?
c. Aan welke eisen (wettelijk en beleidsregels van de gemeente en provincie) moet de Aldi voldoen om zich te kunnen vestigen op de Oordlocatie?
d. Worden er ook esthetische eisen gesteld aan het gebouw om het centrum meer sfeer en dorpskarakteristiek (passende architectuur) naar voren te
brengen. Met alle respect, maar een saaie ‘Aldi-winkeldoos’ zou juist afbreuk doen.
e. Wordt er door de eventuele verplaatsing van de Aldi rekening gehouden met een voldoende open en goede verbinding met het gehele directe winkelgebied?
4. Op 16 november 2019 heeft de Raad, maar ook het College een mail ontvangen van de heer Bolte met een viertal bijlagen. Hierover de volgende vragen:

a. Op welke punten heeft de heer Bolte gelijk? Zo ja, waarom?
b. Op welke punten heeft de heer Bolte ongelijk? Zo nee, waarom niet?
c. Welke toezeggingen zijn de heer Bolte gedaan t.o.v. de Aldi?
d. Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de communicatie/correspondentie met de heer Bolte?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›