4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

PVV Twenterand stelt vragen over synagoge in Vriezenveen

· 400× bekeken

TWENTERAND/VRIEZENVEEN - De PVV Twenterand stelt het volgende:

Volgend jaar wordt de bevrijding van Nederland groots gevierd. Het is dan 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is van de Duitse overheerser. Wij gaan dit zoals gezegd op een grootste manier vieren: op alle niveaus zullen er festiviteiten worden georganiseerd en krijgen organisaties die de herinneringen aan deze oorlog levend proberen te houden, financiële steun vanuit het Rijk, vanuit de provincie en zullen ook de Overijsselse gemeenten een bijdrage leveren. De provincie trekt er maar liefst 1 miljoen euro voor uit.

De Partij voor de Vrijheid is onze bevrijders eeuwig dankbaar en zet zich dagelijks in om onze verworven vrijheden te koesteren, te waarderen en te behouden. Maar ook om de herinnering aan deze vreselijke oorlog levend te houden, met name bij onze jongeren. Want wij zien helaas in onze samenleving een toenemende haat ontstaan richting de Joodse gemeenschap. En het is deze gemeenschap die in de Tweede Oorlog het meeste geleden heeft.

Op grond van informatie die ons heeft bereikt is er op 13 augustus 2019 een sloopvergunning aangevraagd voor de Synagoge aan de Almeloseweg in Vriezenveen. Een pand met een historische waarde omdat dit het laatste tastbare bewijs is van een eens bloeiende Joodse Vriezenveense gemeenschap. Voor en na de Tweede Wereldoorlog. Het is wat de PVV betreft een historisch monument dat niet voor niets op de gemeentelijke monumentenlijst staat.

Omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd, omdat het Rijk en de provincie in 2020 financieel fors uitpakken, omdat vandaag de dag de Jodenhaat helaas weer toeneemt én omdat het om een Vriezenveens historisch pand gaat, zou de PVV graag willen dat dit pand wordt ingericht om er een Joods Cultureel Centrum/Kenniscentrum van te maken waar onze jeugd geïnformeerd wordt over de verschrikkingen uit die tijd om zo deze nare periode uit onze geschiedenis levend te houden. Zodat ook onze jongeren er van doordrongen blijven hoe belangrijk onze vrijheid is. En dat we onze verworvenheden moeten verdedigen.

Wij voelen zelf tevens een morele druk om wat terug te doen voor de Joodse gemeenschap in het algemeen. Omdat de Joodse gemeenschap in deze oorlog is gedecimeerd en anno 2019 zo klein geworden is, dat het financieel schier onmogelijk is om erfstukken uit hun en onze geschiedenis te bewaren. Erfstukken die horen bij onze cultuur!

De Partij voor de Vrijheid heeft dan ook de volgende vragen.

1. Bent u het met ons eens dat het eeuwig zonde zal zijn wanneer de Synagoge gesloopt gaat worden? Zo nee, waarom niet?
2. Wat vindt u van het idee om van de Synagoge een Joods Cultureel Centrum/Kenniscentrum te maken waar de jeugd herinnerd blijft worden aan de oorlog? Even los van de kosten die hieraan verbonden zijn.
3. Kunt u ons een opgave doen toekomen van de kosten wanneer de Synagoge gekocht zou worden?
4. Bent u bereid om contact op te nemen met de provincie om dit idee voor te leggen aan de provincie? En vragen of hier provinciale gelden voor ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld uit het budget van 1 miljoen euro?
5. Bent u bereid om contact op te nemen met het Rijk om te bezien of hier landelijke gelden voor ingezet kunnen worden?
6. Bent u bereid om met stichtingen in contact te treden die wellicht iets kunnen betekenen voor de Synagoge, zoals Het Oversticht?
7. De Synagoge staat zoals geschreven op de gemeentelijke monumentenlijst. Wat houdt dit feitelijk in? Kent dit pand hierdoor niet een bepaalde bescherming? Zo ja, welke bescherming is dit?
8. Heeft het college zelf nog ideeën met de Synagoge? Of ziet het college de Synagoge als een gepasseerd station?
9. Indien het niet mogelijk is om de Synagoge in welke vorm dan ook te behouden, is het college dan bereid om na te denken over een monument op deze plek? Zo ja, wat verwacht u dan van de gemeenteraad? Kunt u ons hiervoor een eventueel budget toewijzen?
10. Indien er een crowdfunding wordt opgestart ten behoeve van het behoud van de Synagoge in Vriezenveen, stelt de gemeente dan een bedrag beschikbaar? Zo ja, aan welk bedrag moeten wij dan denken. Zo nee, waarom niet?
11. Wat is de dag dat een eventuele sloop definitief wordt vergund? Met andere woorden: wanneer is er sprake van een onomkeerbaar proces?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›