4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

PVV Twenterand stelt vragen over gemeentelijk wagenpark

· 3793× bekeken

TWENTERAND - De Partij voor de Vrijheid heeft vernomen dat de gemeente Twenterand voornemens is om het huidige wagenpark (lease) te vervangen door 100% elektrische auto’s. Het zou gaan om een leaseovereenkomst voor een periode van 5 jaar. Er is hiervoor een aanbestedingstraject opgestart.
De PVV heeft hier een aantal vragen over.

1. Klopt het dat de gemeente over wil stappen op 100% elektrisch rijden? Zo ja, om hoeveel auto’s gaat het? Betreft het uitsluitend personenauto’s? Zo nee, om hoeveel personenauto’s en andere auto’s gaat het dan?
2. Kunt u ons informeren over de redenen van de overstap van het huidige wagenpark (hybride) naar 100% elektrisch? Graag zo uitgebreid mogelijk.
3. Heeft het college het mandaat om hier zelf over te beslissen of loopt deze beslissing, de uiteindelijke beslissing, via de gemeenteraad?
4. Volgens informatie die wij hebben over marktconforme prijzen is een 100% elektrische auto duurder (lease) dan een benzine of een hybride auto. Klopt dit?
5. Volgens onze informatie gaat de gemeente Twenterand tenminste € 100.000 euro (gemeenschapsgeld) meer aan lease uitgeven over een periode van 5 jaar dan wanneer gekozen zou worden voor een benzine of hybride auto. Klopt dit? Zo ja, hoeveel is het exacte bedrag dat meer uitgegeven wordt over 5 jaar? Zo nee, kunt u dit aantonen a.d.h.v. de modellen waar doorgaans mee gewerkt wordt om lease prijzen van auto’s met elkaar te vergelijken?
6. Vindt u het verantwoord (naar de inwoners toe) om in 5 jaar tenminste € 100.000 meer gemeenschapsgeld uit te geven dan nodig is? Kijkend naar de tekorten die er zijn volgens gemeentes op het sociaal domein? Zo nee, waarom niet?
7. Wanneer gekozen wordt voor 100% elektrisch rijden, moeten er dan speciale laadpalen in Twenterand geplaatst worden? Zo ja, hoeveel? Wat gaat dit de gemeenschap kosten? Zo nee, waarom niet.
8. Wordt de stroom voor deze auto’s opgewekt via Zonnepark Oosterweilanden? Wordt hier een speciale voorziening voor gemaakt om de betreffende auto’s op te kunnen laden? Was hier al rekening mee gehouden in de businesscase? Wat gaat dit kosten?
9. Wanneer stroom wordt afgenomen via Zonnepark Oosterweilanden, wat zijn dan de jaarlijkse oplaadkosten voor alle auto’s die behoren tot het elektrische wagenpark van de gemeente Twenterand? Zijn deze kosten marktconform of geldt er dan een speciaal tarief? Betekent dit dat hetzelfde Zonnepark Oosterweilanden minder huishoudens van stroom kan voorzien? Zo ja, om hoeveel huishoudens gaat het dan? Wat voor invloed heeft dit dan op de geschatte opbrengst van € 100.000 per maand van het Zonnepark Oosterweilanden?
10. Hoe groot is de kans dat de aanbesteding gegund wordt aan een ondernemer in onze gemeente? Is dit wel een voorwaarde geweest bij de aanbesteding? Zo nee, waarom niet?
11. Onlangs hebben wij kunnen lezen dat elektrische auto’s zwaarder zijn dan benzineauto’s en meer schade veroorzaken aan het wegdek. Klopt het dat de auto’s straks zwaarder zijn dan de huidige auto’s? Zo ja, wat is dan de extra schade aan de wegen die deze auto’s veroorzaken aan de wegen in Twenterand? Is dit verdisconteerd in de prijsvergelijking met normale benzine auto’s? Zo nee, waarom niet?
12. Bent u het met de PVV eens dat de auto’s straks in de praktijk ook opgeladen worden met fossiele (grijze) stroom? Zo nee, waarom niet? Kunt u ons informeren over het aandeel zonne-stroom en fossiele stroom op jaarbasis, berekend over de totale kilometrage van het wagenpark per 5 jaar, per auto? Wij vragen dit omdat gepretendeerd wordt dat elektrisch rijden duurzaam is vanwege het gebruik van hernieuwbare energie (stroom). Nooit wordt gesproken over het feit dat elektrische auto’s vaak op fossiele stroom rijden. Hoe duurzaam is een elektrische auto wanneer deze voor een groot deel op fossiele stroom rijdt? U heeft hier ongetwijfeld naar gekeken.
13. Kijkend naar de CO2 uitstoot van de elektrische auto waarvoor gekozen gaat worden en wanneer deze vergeleken wordt met een benzineauto, kunt u ons dan informeren over de winst (minder CO2 uitstoot) die straks behaald gaat worden? Wij gaan ervan uit dat u dan ook de fabricage van de auto’s meeneemt in dit verhaal en dus ook de CO2 uitstoot bij het maken van de accu.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›