4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

Top-3 boa-enquête: overlast hondenpoep, zwerfvuil (plastic) en asociaal parkeren

· 575× bekeken

TWENTERAND - Als het aan de deelnemers van de onlangs gehouden GBT enquête ligt gaan de buitengewone opsporingsambtenaren, kortweg boa’s, optreden tegen overlast hondenpoep, zwerfvuil en asociaal parkeren.

Het grootste deel van de deelnemers (42,9%) stoort zich mateloos aan de overlast door (niet opruimen) hondenpoep. Ook het niet aanlijnen van honden c.q. loslopende honden wordt, zij het minder, regelmatig genoemd. Bij zwerfvuil, als tweede het meest aangevinkt door 2/3e van de deelnemers, wordt met name plastic gemeld waar nodig tegen opgetreden moet worden. Asociaal parkeren is door 30,7% aangestipt. Hierbij steekt parkeren door (bestel)auto’s op de stoep erbovenuit. Vooral dat kinderen en kwetsbare inwoners, die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, daardoor over straat moeten. Dit levert onveilige situaties op.

Deelnemers konden buiten de tien genoemde opties ook eigen onderwerpen inbrengen. Hoewel de politie erover gaat scoorde te hard rijden in een 30 kilometer zone het hoogste. Opvallend was dat vaak dezelfde locaties werden genoemd. Vervolgens gaven deelnemers aan dat overlast (met soms vandalisme) door hangjongeren, dealen van drugs en aanwezigheid van wietplantages aangepakt moet worden.
Waar de boa’s wel tegen op kunnen treden is stankoverlast binnen de bebouwde kom. Regelmatig werd genoemd dat het hierbij vooral om allesbranders gaat.

De volledige lijst met scores is te vinden op onze website: www.wijzijngbt.nl

Over de enquête
984 deelnemers deden mee aan de enquête:
57% vrouw tegenover 43% man.

Het totaal aantal scores bedroeg 2.214.
Dit resulteerde in 17 verschillende aandachtspunten voor de boa’s.

De jongste deelnemer was 14 jaar, de oudste 82. De leeftijdscategorieën met de hoogste deelname (84%) bevond zich tussen de 30 en 69 jaar.

De deelname per kern is hiernaast op de afbeelding weergegeven.

Aanleiding enquête
Het toezicht en handhaving gaat in Twenterand flink uitgebreid worden, zo heeft de gemeenteraad besloten. Er komen daarom meer boa’s. Het college liet weten de focus te willen leggen op: controles van (grote) evenementen, naleving Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Afvalstoffenverordening en ondermijning. Maar GBT wilde ook graag de mening van onze inwoners peilen en dat deze mening bij de prioritering meegenomen wordt. Via een enquête, uitgezet van 19 tot 26 juli, konden inwoners hun mening geven.

De resultaten van deze lokale onafhankelijke enquête zijn overhandigd aan burgemeester Van der Kolk.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›