4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

Schriftelijke vragen GBT over pandopnames kanaal Almelo - De Haandrik

· 772× bekeken

TWENTERAND - Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie vreemd aan de orde aangenomen met de titel Kanaal Almelo – De Haandrik. Daarna is de raad tijdens een raadsinfo geïnformeerd over de stand van zaken. Tot dat moment verliep het proces tussen aanwonenden van het kanaal en de provincie goed. In de motie vreemd aan de orde werd het college onder meer opgeroepen “de provincie te vragen het onderzoek naar de schades en oorzaken transparant en in samenwerking met betrokken inwoners, verenigd in de Stichting Kant Nog Wal, uit te voeren en tot een snelle en objectieve vaststelling van schade te komen.”

De inloopbijeenkomst, die op dinsdag 18 juni jongstleden plaatsvond in Het Punt te Vroomshoop georganiseerd door de provincie Overijssel, is voor de fractie Gemeentebelangen Twenterand aanleiding ernstig te twijfelen of bovengenoemde passage uit de motie uitgevoerd wordt door de provincie. De pandopnames, zo werd verteld tijdens de inloopbijeenkomst en is overigens eveneens te lezen in een brief aan de aanwonenden van het kanaal, worden uitgevoerd door zaakwaarnemers. Deze zaakwaarnemers zijn in niet in dienst van een onafhankelijke partij, zoals je zou verwachten, maar in dienst van de provincie Overijssel. Het zijn dus hun eigen medewerkers, die later ook betrokken worden bij de schadevaststelling en de hoogte ervan. Belangrijk om te weten hierbij: “(..) met een pandopname wordt de nulsituatie voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd. Voor de woningen die schade hebben wordt deze opname mede gebruikt om de oorzaak van de schade te kunnen vaststellen.”

Met andere woorden: deze pandopnames zijn cruciaal zo niet leidend in het vervolg van het proces om te komen tot vaststelling van de schade en het schadebedrag. Degene die het schadebedrag eventueel gaat uitkeren is de provincie Overijssel. De provincie heeft hierin een eigen belang. Hierdoor kan van “objectieve vaststelling van schade” volgens fractie Gemeentebelangen Twenterand geen sprake meer zijn. Gezien de historie van dit dossier, en dat blijkt ook uit één van de overwegingen in de motie vreemd aan de orde, is de afhandeling door de provincie niet best geweest toen zich in 2011 de eerste schademelders zich lieten horen. Deze werden met een kluitje in het riet gestuurd. Dit zijn de aanwonenden zeker niet vergeten. GBT wil geen herhaling van deze historie, maar absolute objectiviteit. Alleen dat geeft vertrouwen op een goede afloop.

GBT heeft daarom de volgende vragen:

Vraag 1a :Bent u met ons van mening dat van objectiviteit bij de pandopnames en het procesvervolg geen sprake kan zijn, aangezien dezelfde zaakwaarnemers (lees: medewerkers provincie Overijssel) erbij betrokken zijn?
Vraag 1b: Wat gaat u er aan doen om de objectiviteit te garanderen in het belang van de aanwonenden van het kanaal? Vraag 2 De aanwonenden met schade voelen zich uitstekend vertegenwoordigd door Stichting Kant Nog Wal. Het is opmerkelijk dat juist in deze cruciale fase deze stichting niet betrokken is bij de keuze van zaakwaarnemers. Bent u bereid met de provincie in gesprek te gaan en aan te dringen op gewenste betrokkenheid van de stichting om het onderzoek naar schades, de oorzaken en de pandopnames zo transparant mogelijk te laten verlopen?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›