4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

Vragen van GBT Twenterand over problemen bij Het Punt

· 1019× bekeken

TWENTERAND / VROOMSHOOP - De GBT-fractie heeft vanaf aanvang, zowel in de gemeenteraad als via schriftelijke vragen, regelmatig zorgen geuit over de financiële dekking met betrekking tot activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Een motie daarover werd in maart 2013 helaas verworpen. Daarom hebben wij hierover destijds een stemverklaring afgelegd.

Onze fractie stelde in 2015 - een half jaar na de opening van Het Punt - vast dat er een te positieve exploitatiebegroting is opgesteld en geen plan B was met betrekking tot de horeca. Met name daar en bij het theater waren respectievelijk de omzet en de inkomsten veel te rooskleurig begroot en was er uitgegaan van één scenario. Wij kwamen tot deze conclusie, omdat wij ons uitgebreid hadden laten informeren door onder meer een zeer ervaren horeca-echtpaar, waar het college niet mee in zee wilde door zich mee te laten slepen in een emotionele “bierdiscussie”. Dat was kennelijk belangrijker dan het zakelijke en professionele aspect. Of was de exploitatie-inschatting van het echtpaar zo realistisch, dat het op dat moment niet uitkwam?

De correspondentie geeft het stroeve relaas weer van het gebrek aan communicatie van gemeentezijde, vanaf het moment van de aangenomen motie begin dit jaar, waar wij grote vraagtekens bij plaatsen. Vanaf begin mei stokt het helemaal en lijkt het alsof de voormalige portefeuillehouder er niet meer naar om wenst te kijken. Ook hier lijkt de zakelijkheid en professionaliteit het te verliezen en voeren - zo leest het - de blijkbaar verstoorde persoonlijke verhoudingen (ambtelijk en bestuurlijk vs. directie / RvT) de boventoon. GBT weet zeker dat welke RvT of directie ook met deze startbegroting Het Punt had geleid, zij het ook niet hadden gered. In die zin valt de inmiddels ex-RvT leden en de directie, die de functies op vrijwillige basis uitvoerden, niets te verwijten.

Er zal wat moeten gebeuren, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid in februari 2018 door een motie hierover aan te nemen. De uitwerking ervan zou eind mei / begin juni (normaliter verschijnen Kadernota) aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Wij ontvingen slechts een raadsbrief in juli, waarin aangekondigd wordt Jaap van Hoek voor te dragen namens de gemeente in het RvT.

Vraag 1
Hoe kan het dat het college - in casu de portefeuillehouder - en de dossier-houdende ambtenaar de afgelopen maanden niets meer van zich hebben laten horen richting Het Punt, waardoor afgesproken deadlines niet gehaald werden? Klopt het dat op verzoeken om te komen tot een gesprek niet gereageerd werd?

Vraag 2
De gemeente Twenterand voert zelf de taken inzake aanslag OZB uit. Hoe is het mogelijk dat het college in 2013 dit jaarlijks begrootte op € 9.700, terwijl later € 29.000 in rekening wordt gebracht bij Het Punt?

Vraag 3
Bent u het met ons eens dat welke RvT of directie met deze startbegroting Het Punt had geleid, zij het ook niet hadden gered?

Vraag 4
In de bijlage ‘Memo second opinion december 2012’ d.d. 17 december 2012 is informatie te lezen die voor ons als een verrassing kwam. De volgende passages vallen op.
Over de horeca:
“Uitgaande van deze stelregel gaat de horeca in het activiteitencentrum een omzet realiseren van circa € 400.000,- per jaar. Van deze omzet gaan de inkoop, personeelskosten, huisvestingskosten (€ 60.000,-) en overige kosten af en moet er onder aan de streep nog een kleine winst over zijn. Uitgaande van een omzet van € 400.000,- per jaar, betekent dit dat de horeca een maandomzet draait van circa € 33.333,-. Deze omzet moet ook gehaald worden tijdens vakanties.

Even verder op luidt de eindconclusie:
“Wij vinden dat gemeente Twenterand op basis van het huidige ontwerp, inhoudelijk programma en de daaraan gekoppelde exploitatie geen zorgvuldig besluit kan nemen. De gemeente Twenterand moet zich ervan bewust zijn dat het heel waarschijnlijk is dat het jaarlijkse tekort hoger uitvalt, als nu een positief besluit wordt genomen voor de realisatie van het activiteitencentrum.”

De gemeenteraad, in ieder geval onze fractie, is nimmer in kennis gesteld van deze memo. Waarom niet? Wie heeft hiertoe besloten? Is deze memo in het toenmalige college besproken?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›