4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

College en gemeenteraad machteloos in weigeren fokzeugenbedrijf

· 441× bekeken

VROOMSHOOP - Een groot fokzeugenbedrijf van Handelshuis Schuttert, dat voor 0,3 hectare in Twenterand komt te liggen, kan niet (meer) geweigerd worden door de gemeente Twenterand. Zo werd dinsdagavond duidelijk. Omdat het een forse uitbreiding van een bestaand intensieve veehouderij is, en dus geen nieuwvestiging, heeft Twenterand te weinig maatregelen ter beschikking dit tegen te houden.

Bovendien is de gemeente Ommen bevoegd gezag en kan Twenterand slechts beperkt invloed uitoefenen. De kans van slagen is verwaarloosbaar als de gemeente Twenterand zou blijven weigeren, omdat het willens en wetens vasthoudt aan een argument, namelijk dat het een nieuwvestiging zou zijn, waarvan vaststaat dat het niet vol te houden is bij de rechter. Dan is sprake van onrechtmatig handelen, aldus GBT-wethouder Harmsen.
Als de gemeente een goede kans had willen maken had men eerder maatregelen moeten treffen, zo valt op te maken uit een notitie van mr. A.J. Meeuwissen / BugelHajema. Zo'n proces duurt jaren.

Deze kans heeft zich voorgedaan in november 2013. GBT stelde een nieuw en strakker bestemmingsplan buitengebied voor vergezeld van een voorbereidingsbesluit. Maar de meerderheid van de gemeenteraad besloot anders. Deze meerderheid bestond uit alle partijen, behalve GBT, die toen al wees op de interesse van Schuttert. Dit kwam GBT destijds op veel kritiek te staan, want het was "bangmakerij" en “volksverlakkerij”. De meerderheid had zich namelijk laten overtuigen door toen verantwoordelijk wethouder Engberts dat het geldende bestemmingsplan 2005 voldoende voorwaarden bood om dit soort bedrijven te weren.”

Fractievoorzitter Marcus Elzinga: "We hebben er nu niets meer aan. Er is een nieuwe realiteit ontstaan waar we mee te dealen hebben. In september vorig jaar hebben we gezamenlijk als raad, met uitzondering van de SGP, nog wel een ultieme poging gedaan. Maar het kwaad was al geschied."

Elzinga, die de deskundigheid van Stichting VROM? mede heeft geraadpleegd, concludeert naar aanleiding van de notitie en de toelichting daarop van het college: "We staan machteloos. We aanvaarden dit met de pest in ons lijf en ik weet zeker dat dit geldt voor bijna alle fracties in de gemeenteraad. Hoe dan ook: GBT zal zich blijven verzetten tegen nieuwe (mega) intensieve veehouderijen op ons grondgebied."

Het vervolg is dat de gemeente Ommen de plannen van Schuttert zes weken ter inzage moet leggen. Hierop kunnen inwoners van Twenterand en Ommen een zienswijze indienen. Dit zal echter bij de gemeente Ommen moeten gebeuren.

Om inwoners en de gemeenteraad van Ommen handvatten te geven om te gebruiken in hun zienswijzen of bedenkingen dienden GBT, CU en VVD met succes een voorstel in, waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor:
• de sprinklerinstallaties en een brandalarmsysteem die perfect moeten werken, om zo de kans op stalbranden en onnodig dierenleed te minimaliseren;
• alle stallen worden daadwerkelijk voorzien van erkende gecombineerde biologische luchtwassers, die zorgen voor 85% ammoniak- en geurreductie en 80% fijn stof reductie.
• een toetsingsinstrument in het gemeentelijk beleid van Ommen. Want dit ontbreekt. Dit bestaat uit een checklist met indicatoren betreffende geur, fijnstof en endotoxinen, zoönosen, landschappelijke inpassing en transport. Hierbij wordt per indicator de relatie tussen gezondheid en veehouderij beschreven.

Het college van Twenterand wordt verzocht dit voorstel, waar SGP en PVV tegen stemden, te bespreken met het college van de gemeente Ommen.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›