4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Algemeen

Nieuwsbrief Reizigersvereniging ALMA

· 1274× bekeken

TWENTERAND - Voorzitter en secretaris nemen actief deel aan het ROCOV-Twente dat, zoals u waarschijnlijk wel weet, staat voor Regionaal Overleg Consumentenorganisatie Openbaar Vervoer Twente. Hier worden alle zaken besproken die het openbaar vervoer aangaan van tarieven tot sociale veiligheid. Wat hier besproken wordt is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. We willen hier graag verantwoording over afleggen. Stel gerust vragen en meld ons problemen. De gang naar de klantenservice van de diverse OV-bedrijven levert niet altijd wat op. Wij hebben via het ROCOV direct contact met de provinciale overheid en de vervoersbedrijven. Ook hebben wij op het provinciehuis in oktober een onderhoud gehad met ambtenaren van de provincie en de regiodirecteur van Arriva over de onbetrouwbare dienstverlening op de spoorlijn Almelo-Hardenberg. Arriva doet zijn best maar met de huidige dieseltreinen van het type Lint lukt het vaak niet. Wat dat betreft gaat het in het weekend beter; dan worden dieseltreinen van het type Spurt ingezet. De oplossing van de problemen zien wij in de elektrificatie van het traject Almelo-Mariënberg.

Sinds de algemene ledenvergadering van 15 mei 2017 zijn we op meerdere fronten actief. In deze nieuwsbrief vertellen wij meer hierover. Tot slot vragen wij nog aandacht voor onze financiële positie. Wij hebben veel kosten gemaakt om leden en donateurs te informeren. De kosten voor verzending van nieuwsbrieven zijn enorm gestegen door de steeds hogere portokosten, de kosten van de website en een zakelijke bankrekening kost veel meer dan een particuliere bankrekening. Wij zullen dan ook op de komende ledenvergadering met een voorstel tot een aanpassing van de contributie in 2019 komen.

Contributie 2018
Onze activiteiten hebben als doel op te komen voor de reizigers in het Openbaar Vervoer, zowel trein als bus! We zijn opgericht met als doel in het stand houden van de spoorlijn Almelo-Mariënberg-Hardenberg. We gaan nu vooral voor kwaliteit en veiligheid. In de afgelopen jaren is wel gebleken hoe nodig dat is. Ondanks een tekort in 2017 is besloten de contributie voor 2018 niet te verhogen. Voor het jaar 2019 zal het bestuur wel met een voorstel de bedragen aan te passen. Wij vragen u de jaarlijkse contributie z.s.m. over te maken. De bedragen zijn echt een minimum, meer mag ook!
Leden: € 11,00, jeugdleden en studenten: € 6,00, donateurs: € 4,00. Onze bankrekening is : NL13 INGB 0007 4393 95 ten name van Reizigersvereniging ALMA


Aanschaf derde dieseltrein voor de spoorlijn Almelo-Hardenberg

Sinds de spoorlijn Almelo-Mariënberg is doorgetrokken naar Hardenberg doen zich steeds weer problemen voor doordat de twee dieseltreinen van het type Lint storingen blijven vertonen. Ondanks herhaalde en soms langdurige reparaties is er sprake van een onbetrouwbare dienstverlening. Om bij een uitval van materieel snel een andere trein te kunnen inzetten, heeft de provincie in overleg met Arriva besloten een derde dieseltrein van het type Lint aan te schaffen. Dit is een tweedehands trein die in Limburg overbodig wordt. Beter was de aanschaf van een nieuwe dieseltrein van het type Spurt geweest maar deze is, volgens de directie van Arriva vijf keer duurder dan een tweedehands Lint. De Lint zal in april ingezet kunnen worden nadat deze een opknapbeurt heeft ondergaan. Wij vinden dit geen goede oplossing en hebben liever dat elektrische treinen het gaan overnemen. Daarvoor zou het baanvak Almelo-Mariënberg geëlektrificeerd moeten worden.

Elektrificatie baanvak Almelo-Mariënberg.
We hebben als oplossing voor de huidige problemen met de spoorlijn Almelo-Hardenberg de provincie gevraagd het baanvak Almelo-Mariënberg te elektrificeren. Elektrische treinen zijn voor de betrouwbaarheid beter maar ook voor het milieu. Er is ons beloofd dat het rapport over de kosten van de elektrificatie aan het eind van 2017 zou verschijnen maar tot op heden hebben we het niet gezien. We blijven dit natuurlijk volgen.

Heropening station Bergentheim en sluiting station Geerdijk.
In 1975 is het station Bergentheim gesloten. De inwoners van Bergentheim geven aan dat het station heropend moet worden. Plaatselijk Belang Bergentheim is de woordvoerder. Wij staan achter de wens van Bergentheim en hebben dit ook ondersteund. Ook hier wachten wij op het rapport over de heropening dat eind 2017 zou verschijnen. Er zijn mensen die ons het verwijt maken dat wij wel Bergentheim ondersteunen maar het station Geerdijk hebben laten gaan. Dit is echt niet waar. Wij waren tegen sluiting station Geerdijk. Helaas hebben wij het niet tegen kunnen houden. Het is jammer dat er geen openbaar vervoer in Geerdijk meer is. In overleg met de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk wordt gezocht naar aansluiting op het buurtbusnet. De buurtbusvereniging Beerzerveld heeft de nodige ervaring en kennis en zou de dorpsraad kunnen helpen.

Spoorverbinding Almelo-Groningen.
In de regionale pers en RTV Oost heeft u kunnen lezen of zien dat wij zijn een petitie zijn gestart om aandacht te vragen voor een directe spoorverbinding tussen Twente en Groningen. Elektrificatie is dan wel noodzakelijk. Het garandeert in ieder geval dat onze spoorverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg blijft bestaan. Daar is het toch ons ook om te doen. Het aantal mensen dat de petitie ondertekende nadert de 2500. Dat kunnen er met uw hulp snel meer worden. https://petities.nl/petitions/spoorverbinding-van-almelo-naar-groningen?locale=nl Op onze website is uitgebreide informatie over de petitie te vinden: www.reizigersverenigingalma.nl

WhatsApp-groep Reizigersalma.
Als u mee wil doen kunt u zich melden bij de voorzitter Chris de Goede, e-mail: cdgkampen@gmail.com of telefoon: 06-20837112. Het is een proef. Als u de groep wilt verlaten, kunt u dat zelf doen.


Wachtruimtes station Almelo.

Gingen de wachtruimten op het station Almelo eerder om 20:00 op slot. Dankzij een actie van ons werd dat verlaat tot 22:00. Inmiddels is dit nog later geworden en zullen de wachtruimtes open blijven tot einde van de treindienst. Dit is erg prettig vooral in het koude jaargetijde. De lange openstelling betreft een proef tot 1 maart. Verschillende partijen gaan hierover. Uiteindelijk ligt de beslissing bij NS Security in Utrecht. Het station Almelo wordt niet door iedereen als sociaal veilig beschouwd. Ook de afstand naar de parkeergarage draagt daar niet aan bij. Laat ons van uw ervaringen weten.

Fietsenstallingen in Vriezenveen en Vroomshoop.
In Vriezenveen werden 29 weesfietsen geteld. In Vroomshoop 7. Weesfietsen zijn fietsen waar je niet meer mee kunt fietsen. Die fietsen, meestal wrakken, nemen veel plaats in waardoor het weleens zoeken is naar een plekje. In Vroomshoop zou een fietsenstalling aan de Stobbelaan ook geen overbodige luxe zijn. Daar staan op een gewone werkdag veel fietsen gestald. Aan de gemeente Twenterand is gevraagd om de weesfietsen op te ruimen. De reactie was dat zij daartoe niet bevoegd is. Daar is een aanpassing van de Algemene Politie Verordening voor nodig. Dat schijnt 6 tot 12 maanden te kosten. Zelfs de gemeenteraad moet er aan te pas komen. In omliggende plaatsen zoals Almelo, Ommen en Hardenberg is dat beter geregeld. We hebben ProRail hier ook attent opgemaakt. Zij nemen contact met de gemeente op. In Vriezenveen heeft de verlichting in de fietsenstalling meerdere weken niet gebrand. We hebben ProRail hier op attent gemaakt en de verlichting brandde weer. Na enkele dagen was het weer mis en na een nieuwe melding zijn twee monteurs op zoek gegaan naar kortsluiting.


Contact met Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk.

We hebben in december nog een gesprek gehad met de dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk over het openbaar vervoer. We hebben aangegeven wat wij doen en waar wij steun zouden kunnen geven. Een van de dingen is al door ProRail opgepakt en dat betreft de verwijzing van bus naar trein en omgekeerd. Er is ook gesproken over de inzet van een buurtbus die Geerdijk en mogelijk ook station Vroomshoop kan aandoen. We hebben als reizigersvereniging ook al eens met Syntus gesproken over de buslijn die eigenlijk ook langs het station zou moeten kunnen rijden. Wordt vervolgd.

Algemene Ledenvergadering maandag 16 april a.s.
Dit jaar zal de algemene ledenvergadering gehouden worden op maandag 16 april in het kerkelijk centrum Irene in Vroomshoop. Evenals afgelopen jaar zal behalve een kort huishoudelijk gedeelte ook een lezing over een interessant onderwerp gehouden worden. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. Ook zal er een bestuurswisseling op de agenda staan. Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie ? We zoeken nog iemand met belangstelling voor het busvervoer.
www.reizigersverenigingalma.nl

Gemeenteraadsverkiezingen.
Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Maak vooral gebruik van uw stemrecht. Als reizigersvereniging adviseren wij u om ook te kijken of het openbaar vervoer een plek in de partijprogramma’s heeft gekregen. Wij hebben de politiek vaak nodig om doelen te bereiken. Wij vinden dat wij als reizigersorganisatie het maatschappelijk belang dienen. Onze secretaris staat op de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks in de gemeente Twenterand. Hij staat op een niet verkiesbare plaats maar wil de gekozen leden van de gemeenteraad graag adviseren in zaken rond het openbaar vervoer.

Belangstelling voor Reizigersvereniging ALMA.
Een ijkpunt voor die belangstelling is het bezoek aan onze website. In het eerste jaar dat de nieuwe website online was, hadden we ongeveer 60 unieke (dus verschillende) bezoekers per maand. In de laatste drie maanden was het aantal bezoekers resp. 461, 241 en 259. Dat zal ook komen door de actie voor de petitie. Op Twitter plaatsten we inmiddels meer dan 300 tweets en hebben we 52 volgers. De laatste weken hebben we wat problemen met het Twitteraccount @Reizigersalma gehad maar die zijn inmiddels weer opgelost. Ook op Facebook kunt u ons vinden.

Bericht van Arriva.
We citeren uit een mailbericht van Arriva aan Rocov-Twente.
De punctualiteit van 2017 is net als in 2016 hoog op Almelo – Hardenberg met ruim 95% (95,2%).
De rituitval is ons inzien nog te hoog en eindigt met 1,7% boven de norm waarbij 1,1% verwijtbaar is aan de uitvoering en daarmee Arriva.
• Belangrijk hierin is om de tweede helft van 2016 te vergelijken met 2017, dat is nl de periode waarin het doorrijden naar Hardenberg ook daadwerkelijk was. In de tweede helft van 2016 zat de rituitval boven de 2% en het verwijtbare deel was 1,7%. Nu over het hele jaar 1,1% en dat gaat dus goed vooruit.
• Een andere belangrijke indicator is het aantal dagen in 2016 met een rituitval kleiner dan 1% rond de 240 dagen was. In 2017 is dit gestegen tot 292 dagen, dit zegt dat de uitval minder frequent is een voor de reiziger stabieler beeld geeft, maar als een uitval dan plaatsvindt dan is de hersteltijd nog flink, daartoe zal de aanstaande 3e Lint (robuuste oplossing) soelaas gaan bieden en de definitieve daling in rituitval realiseren.
• Ten laatste is het aandeel materieel in uitval sterk gedaald. We hebben de Lint beter onder controle (van 63% naar 42%).

Tot slot: Het bestuur vraagt u vooral zaken te melden die van belang zijn voor een goed functioneren van het openbaar vervoer in onze regio. Wij zullen doen wat in ons vermogen is om u te helpen.
P.S. Vergeet niet de petitie te ondertekenen!

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›