4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester 2018

· 677× bekeken

TWENTERAND - Beste inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Allereerst wens ik u allemaal een heel mooi en gezond 2018.

Graag blik ik met u kort terug op het afgelopen jaar, waarin er veel is gebeurd, in Twenterand, maar ook daarbuiten. Momenten als deze zijn goed om daar gezamenlijk bij stil te staan, om samen de balans op te maken. Waar staan we, en waar willen we naar toe. De rode lijn die door mijn nieuwjaarstoespraak loopt is ‘werk’. Werk zorgt voor structuur in het leven van mensen, zorgt voor sociale contacten en geeft mensen een gevoel van waardering. Zo dragen we iets bij aan een groter geheel, aan een samenleving. Economisch gezien moest ons land van ver komen. En daarop vormde Twenterand geen uitzondering. De economie trekt aan en het gaat beter, zij het met kleine stappen in bepaalde sectoren. In andere sectoren staan de marges nog steeds onder druk.

De aantrekkende woningmarkt zorgt er in ieder geval voor dat veel bedrijven hiervan profiteren. En dat zorgt voor extra werkgelegenheid. Het heeft ons geleerd, dat de wereld om ons heen in een snel tempo verandert. Om goed te kunnen zien hoe snel die veranderingen gaan, hoeft u alleen maar naar uw eigen financiële bank te kijken. Hoe wezenlijk daar zaken anders gaan dan zo’n 10 jaar geleden. Volgens de historicus Philipp Blom staat er veel op het spel. Hij luidt zelfs de noodklok. Het is aan uzelf om er mening over te vormen…Volgens Philipp Blom staat onze manier van leven op het spel door de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering. Sommigen zeggen dat het een vergelijking is met de komst van de stoomtrein, ruim 100 jaar geleden. Mensen kwamen daardoor op plekken waar ze nog nooit waren geweest. En kregen producten te zien waar ze nog nooit van hadden gehoord. Maar volgens Philipp Blom gaat die vergelijking niet op; is de periode waarin we nu leven een andere. De economie verandert, maar ook het nationale en lokale bestuur zullen daarin mee moeten gaan.

Wat zegt hij daarmee concreet? Gemeenten maken nu beleid voor de komende 4 jaar, terwijl de veranderingen van vandaag de dag om beleid vragen die gaan over de komende 25 jaar. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat we dan ook maar om de 25 jaar verkiezingen moeten houden, zeker niet. Maar we zijn nu bezig, en dat moet ook, met het in stand houden van een leefbare omgeving, voor de korte termijn, maar zeker ook voor de generaties na ons. Bewustwording is heel belangrijk, maar we moeten ook open staan voor veranderingen. Kijk alleen al naar het aantal vluchten vanaf Schiphol. Momenteel zijn dat er rond de 500.000 per jaar. Dit aantal moet binnen zeer afzienbare tijd worden teruggebracht naar 300.000 vluchten, om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De gerechtvaardigde tegenvraag is, of èn hoe we dan nog wel voldoende economische groei kunnen halen om ons welvaartsniveau te behouden. Maar welke berekening je er ook op los laat, het aantal vluchten moet naar beneden.

Mijn boodschap is dan ook aan het begin van dit nieuwe jaar, aan het begin van 2018, dat we onze ogen niet mogen sluiten voor de ontwikkelingen om ons heen. Net zo min dat we onze ogen mogen sluiten voor de problemen die zich wel degelijk in de Twenterandse samenleving afspelen. Hoe mooi het ook is dat onze economie zo opbloeit. Landelijk zien we een tendens waarin politici veel spreken over de 'Gewone Nederlander'. Als uw burgemeester breek ik vandaag, hier en nu, graag een lans voor de gewone Nederlander die moet leven met een beperking, waardoor ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mensen waarvan het soms lijkt dat we die hebben afgeschreven, maar die net goed deel uit maken van onze samenleving. In Twenterand zie ik gelukkig veel initiatieven om die mensen ook een plek te geven. Hen laten werken, zodat ze met zelfvertrouwen en eigenwaarde in het leven kunnen staan. Met alle positieve berichtgeving over de economie zou je haast gaan denken dat onze nieuwe Minister van Sociale Zaken een luizenbaantje heeft. De werkloosheid daalt snel en ook in Twenterand is een daling ingezet. En toch verschijnen er berichten over het 'onbenut arbeidspotentieel'. Volgens het CBS zijn er zo'n 1,3 miljoen mensen die graag aan het werk willen of meer uren willen werken dan ze nu doen.

Veel landen benijden ons, vanwege onze hoog opgeleide beroepsbevolking en lage werkloosheid. Toch is er gelijktijdig een ongemakkelijke waarheid waar we met een grote boog omheen lopen. Maar een waarheid, die wat mij betreft wel verteld moet worden. Het aantal mensen dat in de bijstand terecht komt stijgt nog steeds en staat nu op 472.000. En het zorgelijke: jongeren onder de 27 zitten vaker in de bijstand. In nog geen tien jaar tijd is het aantal jongeren in de bijstand bijna verdubbeld naar 51.000. In Twenterand is dit aantal nagenoeg gelijk gebleven. Ik ga terug naar het begin van mijn verhaal. We leven in een tijd die vraagt om visie voor decennia, die tegemoet komt aan de snel veranderende samenleving. Opleiding speelt daarin een cruciale rol. Onze mooie Twentse regio kenmerkt zich als top technische dienstverlener. Praktijk en opleiding moeten beter op elkaar aansluiten. Daar wordt momenteel aan gewerkt en daar moeten we op blijven inzetten. In de gesprekken die ik de afgelopen periode met bedrijven heb gevoerd, kwam dat ook duidelijk naar voren. Goed personeel vinden en houden is moeilijk.

Wij wonen in een prachtig gebied dat leefbaar gehouden moet worden. Het actieve en veelzijdige verenigingsleven moeten we daarin koesteren. Het is uniek voor Nederland en zelfs in de wereld. Net zoals de vier grote kernen hier uniek zijn. Westerhaar-Vriezenveensewijk, Vroomshoop, Den Ham en Vriezenveen. Wat mij is opgevallen is dat het kernen zijn met een eigen karakter, een eigen identiteit, maar ook met een duidelijke overeenkomst, waarin ik iets typisch Twenterands zie: de enorme inzet van vrijwilligers om reuring in het dorp te brengen. Verschillend in de kern en toch één. We mogen trots zijn op datgene wat u het afgelopen jaar heeft neergezet. Kijk naar hoe het evenemententerrein hier in Westerhaar van de grond is gekomen. Met een enorme inzet van vrijwilligers, geweldig om te zien. Of hoe in Den Ham met man en macht het Save our Summer festival werd verplaatst vanwege het slechte weer. Het is Twenterand ten voeten uit. Samen ergens de schouders onder zetten en een geweldig resultaat behalen. Of het Tot de nek in de Drek festijn. Uit heel Nederland kwamen deelnemers hier naar toe, om mee te doen. En een succes dat het was. En de nieuwe plannen voor een Santa Run volgend jaar zijn al weer aangekondigd door de organisatie.

Maar ook economisch mogen bedrijven als De Groot Vroomshoop trots zijn op hun producten. De Groot Vroomshoop noem ik bewust, omdat zij het afgelopen jaar 90 jaar bestonden. Een geweldige mijlpaal. Afrondend, er zijn vele ontwikkelingen waar we trots op mogen zijn, omdat er hard wordt gewerkt. Toch mogen we onze ogen niet sluiten voor de jaren die voor ons liggen. Een duidelijke visie is nodig, geënt op Twenterand, op haar jeugd. Qua wonen en werken, qua natuur en milieu. Wanneer het ons lukt om daarin forse stappen te zetten mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Er is werk aan de winkel, maar dat kunnen we in Twenterand. Ik wens iedereen een goed en gezond 2018! Dank u wel.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›