4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

VVD gaat op 26 september ook vragen over de zwembaden

· 1050× bekeken

VRIEZENVEEN - De raadsvergadering van 26 september 2017 heeft agendapunt 3, vragenhalfuurtje. Daar gaat de VVD gebruik van maken om ook iets over de zwembadsoap, zoals men het zo langzamerhand wel kan betitelen, op te merken en te vragen. Hier de inleiding.

In de raadsvergadering van 20 december 2016 heeft wethouder van Abbema onder andere de volgende uitspraken/toezeggingen gedaan:

1. Bij het maximaal beschikbare bedrag voor zwemmen in Twenterand van 645.000 euro, zal geen cent extra komen.
2. De uitgangspunten zullen realistisch en haalbaar zijn en goed aansluiten op het programma van eisen.
3. Dit kwalitatieve programma van eisen zal in nauwe samenwerking met de gebruikers worden opgesteld.
4. Dit programma van eisen zal worden gedeeld met de raad.

Over de punten 1 en 2 gaan we het de tweede helft van oktober hebben, in dit vragenhalfuurtje wil de VVD zich toespitsen op de onder de punten 3 en 4 genoemde toezeggingen van de wethouder.

Onder ‘delen’ verstaan wij en hebben wij verstaan, dat dit programma van eisen geen dictaat zou zijn, maar dat de raad hier ook nog wat van kon vinden. Dat is dus wezenlijk iets anders dan alleen het toezenden van dit programma ter informatie of ter kennisgeving. Heeft bijvoorbeeld de nauwe samenwerking met de gebruikers wel het gewenste resultaat gehad en zijn de wensen van de gebruikers in dit programma ook opgenomen? Wij kunnen deze vragen op dit moment niet beantwoorden, laat staan hierover met de wethouder in gesprek gaan. De uitleg van de wethouder over het begrip delen, roept bij ons dus vragen op. Dat we voor onze vraag kiezen voor het instrument vragenhalfuurtje is gelegen in het feit dat op een technische vraag van de VVD het volgende antwoord kwam: ‘Op dit moment worden de contractstukken voor de aanbesteding gereed gemaakt en de publicatie van de aanbesteding vindt plaats eerste helft oktober.’

Tot op heden is het programma van eisen dus nog niet met de raad gedeeld en het lijkt de VVD niet meer dan logisch dat, gezien onze interpretatie van het begrip delen, dit moet plaatsvinden voordat de aanbesteding wordt gepubliceerd. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt echter dat dit niet gaat gebeuren, het programma van eisen wordt ons uitgedeeld op het moment dat de contractstukken worden gepubliceerd. Dit zal dus begin oktober plaatsvinden. De VVD vraagt de wethouder, voordat de contractstukken worden verzonden richting de (3) gekozen marktpartijen, een bijeenkomst te organiseren, waar u het programma van eisen met de raad deelt, zoals u ons heeft toegezegd en zoals wij dit hebben geïnterpreteerd. Op deze wijze kan ook de raad op haar beurt over dit programma van eisen haar mening met de wethouder delen, voordat dit programma als definitief wordt bestempeld en wordt gepubliceerd.


1. Is de wethouder hiertoe bereid? Zo ja, dan kan ook dit onderdeel van het debat op 17 oktober worden, maar dan dient de publicatie van de aanbesteding dus niet plaats te vinden in de eerste helft van oktober. Zo niet, kan de wethouder de raad uitleggen waarom zij dan een toezegging heeft gedaan, dit programma van eisen met de raad te delen en wat zij dan verstaat onder het begrip delen?

2. De wethouder spreekt overigens in de media over een wens m.b.t. het doelgroepenbad i.p.v. een eis. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een wens en een eis en dat zou mogelijk betekenen dat meerder onderdelen uit het programma van eisen, hoe dit er ook uitziet, niet langer hard zijn. Graag hierover een reactie van de wethouder. Overigens mag de wethouder hier ook op reageren als zij bereid is met de raad over het programma van eisen in gesprek te gaan en dit programma dus wel voor de publicatie met de raad wil delen.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›