4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Algemeen

TTI sluit vestiging in Middendorpshuis Den Ham

· 1643× bekeken

DEN HAM - De TTI (Twenterand Tourist Informatie) laat in een brief aan leden en begunstigers weten dat de vestiging in het Middendorpshuis in Den Ham per 17 juli aanstaande sluit. Ook de verkoop van VVV-bonnen wordt beëindigd. De TTI geeft daarvoor de volgende verklaring:

De gemeente Twenterand heeft op 8 mei jl. geheel onverwacht voor het bestuur van Twenterand Tourist Info een herziene subsidieverordening 2017 uitgevaardigd. Geheel onverwacht, omdat wij als TTI meenden nog in onderhandeling te zijn met de gemeente over de sinds jaar en dag gebruikelijke ‘samenwerkingsovereenkomst’. Een overeenkomst waarin over en weer werkafspraken worden geregeld. Het TTI bestuur is in verweer gegaan tegen deze in onze ogen onjuiste en onredelijke herziene subsidiebeschikking. Met dat verweer is helaas de nodige tijd gemoeid.
Daardoor is het TTI bestuur genoodzaakt met ingang van 17 juli aanstaande ingrijpende maatregelen te nemen. De hiervoor genoemde subsidiebeschikking, waaraan het TTI , met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 moet voldoen, heeft, zoals gezegd ingrijpende gevolgen voor de dienstverlening van het TTI naar u als leden/begunstigers, naar de ondernemers in Twenterand, naar de inkomende toeristen en ook naar de inwoners van Twenterand. Hieronder volgt een korte toelichting op die maatregelen. Het bestuur TTI sluit aanvullende maatregelen niet uit.

In de herziene subsidiebeschikking is de gemeente er ten onrechte van uitgegaan dat het TTI bestuur door inzet van vrijwilligers de vestiging Middendorpshuis vanaf 1 januari zou openstellen en daarmee invulling zou geven aan het gastheerschap. Ten onrechte, omdat de gemeente op de hoogte was dat de werving van vrijwilligers ondanks inzet van het bestuur in samenwerking met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk geen resultaten had opgeleverd. Toch is het aantal uren voor het gastheerschap met eerder genoemde terugwerkende kracht op nul gesteld. Sluiting van de TTI-vestiging Middendorpshuis is de enige mogelijkheid voor het TTI-bestuur. Maar dit is niet het enige. Ook is het vanaf die datum niet meer mogelijk informatie op het brede terrein van toerisme en recreatie te geven aan bezoekers. Ook de binnen komende telefonische vragen en de vragen per mail kunnen niet meer worden beantwoord. Vanzelfsprekend zullen wij aan betrokkenen hierover bijvoorbeeld via een voicemailbericht dan wel een standaard email informatie verschaffen.

Vanaf 17 juli is de vestiging voor de publiekstaken gesloten. Alle overige taken worden door bestuur en de medewerksters uitgevoerd vanuit deze vestiging. Welke activiteiten vinden wel doorgang:

o Ontwikkelen van (dag)arrangementen, fiets en wandelroutes op initiatief van dan wel in samenwerking met onze leden/begunstigers.
o Activiteiten maar ook overleg dat voortvloeit uit Gastvrij Overijssel en Gastvrij Twente. Zij het dat de herziene beschikking hier slechts 24 uur op jaarbasis ter beschikking stelt.
o Activiteiten die voortvloeien uit gezamenlijk programmeren. Zoals bekend kunnen organisaties een beroep doen op het TTI als er sprake is van afstemmingsproblemen.
o Centrale agenda/evenementen inclusief Twenterand Actief
o Het uitvoeren, qua mogelijkheden, van de activiteiten waarvoor een activiteitensubsidie beschikbaar is gesteld. Denk hierbij aan inmiddels uitgevoerde activiteiten zoals de Twenterand Fiets4daagse en de bekende Kinderkaart.
o Social media: website inclusief Twenterand Actief en facebookpagina’s
o Informatie inclusief nieuwsbrief voor leden/begunstigers over diverse onderwerpen.
o Het bijhouden van de evenementenborden in Den Ham en Vroomshoop.
o Werkzaamheden derden. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld bijdragen van het TTI aan de fietsknooppuntenkaart van Falk, de Euregiogids kunst/cultuur, routes, voor Routes.nl enzovoorts.
o En natuurlijk staan wij klaar om u als leden/begunstigers met raad en daad ter zijde te staan.

Bij dit alles geldt onverkort dat de beschikbaar gestelde uren conform de herziene subsidiebeschikking hierin moeten voorzien. Het TTI bestuur kan op geen enkele wijze vooruit lopen op een mogelijke uitkomst van het verweer. Het TTI bestuur tekent hierbij aan dat er op generlei wijze verplichtingen worden aangegaan c.q. activiteiten/werkzaamheden worden aangevangen die de grens van ultimo december 2017 overschrijden.

Samenwerking met VVV Nederland.

Dit onderwerp staat geheel los van de hiervoor beschreven ontwikkelingen rond de herziene subsidieverordening. Eind vorig jaar is bekend geworden dat de lopende afspraken met VVV Nederland niet zouden worden voortgezet. Binnen Twente was er een constructie waarbij Enschede feitelijk licentiehouder was en de Tourist Info’s van de andere Twentse gemeenten via een sub-licentie de VVV producten en vooral de bonnen konden verkopen. Enschede heeft per 1 januari dit jaar die taak neergelegd. In de periode 1 januari tot medio juni is er overleg gepleegd in Twente om tot mogelijke oplossingen te komen. VVV Nederland heeft dit tot 1 juli van dit jaar mogelijk gemaakt.

Het is naar de mening van het TTI bestuur niet gelukt tot een aanvaardbare (financiële) regeling te komen. Het bestuur heeft besloten de verkoop van VVV bonnen te staken. De sluiting van de vestiging TTI-Middendorpshuis heeft hier wel een rol bij gespeeld.

Tot besluit:
Het bestuur TTI hecht eraan bij u te benadrukken dat de genomen maatregelen met pijn in het hart zijn genomen. Deze maatregelen aan de vooravond van het toeristisch seizoen zijn ingrijpend maar onvermijdbaar. Natuurlijk hebben wij verweer aangetekend tegen deze in onze ogen onjuiste en onredelijke herziene beschikking. De juridische consequenties voor het TTI en het bestuur in het bijzonder zijn voor ons richting gevend geweest als bestuur.
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij voor u als leden/begunstigers al het mogelijke willen doen om de nadelige gevolgen voortvloeiend uit deze herziene beschikking te minimaliseren. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u en ook de inkomende toeristen te lijden hebben onder dit onzorgvuldige beleid van de gemeente Twenterand.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›