4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

CDA-fractie stelt vragen over 0-meting waterpeil Engbertsdijksvenen en omgeving

· 635× bekeken

TWENTERAND - Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2015 is een motie door de portefeuillehouder overgenomen waarin de zorg rondom de ontwikkelingen in en rondom het gebied ‘ Engbertsdijksvenen’ werd geuit. Een belangrijk aspect in die motie betrof de gevolgen van het verhogen van het waterpeil in en rondom het gebied voor inwoners en bedrijven. O.a. waren in deze motie de volgende overweging en constatering opgenomen:

In het recent opgestelde concept verkenning Engbertsdijksvenen wordt aangegeven dat het waterpeil in het Geesterens Stroomkanaal structureel verhoogd dient te worden met 1.15 meter ten opzichte van de huidige stand, terwijl in 2007 hier al een waterpeilverhoging is doorgevoerd van 45 cm.

- Bij de provincie aan te dringen op een kwalitatief goede (nul)meting t.a.v. de (grond)waterstanden in en om het gebied en dit langjarig monitoren om de effecten te kunnen volgen.
- Dat de gevolgen van de beoogde verhoging van het waterpeil voor een nog groter gebied niet te overzien zijn.
- Vochtige woonhuizen problemen opleveren voor de volksgezondheid en het directe woongenot.

Maandag 3 juli jl. vond er in Westerhaar-Vriezenveensewijk een informatieavond plaats van de begeleidingsadviescommissie ‘Engbertsdijksvenen’. Tijdens die avond werd gepresenteerd dat in overleg met alle betrokken partijen in het gebied een monitoringkaart is opgesteld waarop staat waar en hoeveel peilbuizen geplaatst moeten worden.

Er werd tijdens die avond aangegeven dat de verantwoordelijke partijen waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel er nog niet uit zijn wie, wanneer de peilbuizen gaat plaatsen. Dit is belangrijk i.v.m. de verantwoordelijkheid voor het schadeloos stellen van inwoners en bedrijven in en om het gebied in het geval van schade door wijziging in het waterpeil. Ook werd er melding gemaakt dat Staatsbosbeheer niet wil wachten op de plaatsing van de peilbuizen en dit najaar alvast wil beginnen met de aanpassingen rondom het gebied.

Gerelateerd aan het bovenstaande verzoeken wij u de volgende vragen toegelicht te beantwoorden:
Vraag 1. Is het college bekend met deze monitoringskaart waarop wordt aangegeven waar en hoeveel peilbuizen er geplaatst worden?
Vraag 2. Is het college bekend met de ambities van Staatsbosbeheer om dit najaar van start te gaan met de maatregelen in het gebied, nog voordat de afgesproken peilbuizen geplaatst zijn?
Vraag 3. Is het college bekend met de situatie dat het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel nog steeds geen concrete stappen hebben ondernomen voor het plaatsen van peilbuizen en men er waarschijnlijk voor het eind van het jaar nog niet met elkaar uit is?
Vraag 4. Welke partij draagt verantwoordelijkheid voor eventuele schade als er door het starten van de maatregelen door Staatsbosbeheer in het gebied het waterpeil wijzigt en waar kunnen omwonenden en bedrijven zich melden bij eventuele schade en wat gaat het college hierop ondernemen indien dit niet is?
Vraag 5. Wat gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat de processen, zoals deze zijn afgesproken onder ‘Samen werkt beter’, alsnog door alle partijen nageleefd worden zonder dat men voor voldongen feiten komt te staan?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›