4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Algemeen

Waypoint Twenterand: Onderzoek en nieuwe voorzitter

· 1992× bekeken

TWENTERAND - Op dinsdag 6 juni j.l. vond de eindpresentatie plaats van de afstudeerders van Hogeschool VIAA. Met Waypoint Twenterand als opdrachtgever onderzochten zij wat er nodig is om jongerenwerkers binnen de kerken in de gemeente Twenterand te betrekken bij de vroegsignalering van onderliggende problematieken van verslaving bij jongeren van 8 tot 18 jaar. Met de term ‘ jongerenwerkers’ wordt gedoeld op iedereen die werkt met kinderen en jongeren. De afstudeerders Lotte van Essen, Nick Broekhuis, Jedidja Prins, en Hanneke Kottier hielden een steekproef bij acht kerken uit Twenterand en hadden met totaal zestien mensen een diepte-interview. Uit het onderzoek kwamen enkele aanbevelingen naar voren. Als eerste kwam naar voren dat er meer bewustwording gecreëerd kan worden bij jongerenwerkers in kerken. Als er bewustwording is bij jongerenwerkers rondom verslaving en de onderliggende problemen van verslaving kan dit vroegtijdig gesignaleerd worden. Hierdoor kan een probleem in een eerder stadium worden aangepakt of behandeld, eventueel in samenwerking met de professionele hulpverleners, waardoor mogelijk toekomstig risicogedrag voorkomen kan worden.

Vervolgens is het belangrijk dat de gemeente nadenkt over welke specifieke interventies en activiteiten ze kunnen inzetten om risicogedrag tijdig te signaleren. Denk aan het trainen van jongerenwerkers op het gebied van vroegsignalering, het oprichten van een centraal punt in de kerk om alle signalen te verzamelen om vervolgens te bepalen welke zorg of doorverwijzing naar professionele zorg er nodig is. Een andere aanbeveling is om opvoeders te versterken door hen preventief ondersteuning aan te reiken door laagdrempelige ontmoetingen en activiteiten aan te bieden.

Een aandachtspunt is de soms lage opkomst van jongerenwerkers en ouders voor toerustingsdagen. Het is daarom belangrijk om de thema’s van de activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er leeft en dat er relatiegericht toegewerkt wordt naar de bijeenkomsten. De afstudeerders gaven aan de andere kant terug dat ze een hoge mate van betrokkenheid ervoeren vanuit de jongerenwerkers richting de jongeren.

De onderzoeksresultaten werden uitgereikt aan ook de kersverse nieuwe voorzitter van Waypoint Twenterand: Rianca Evers-Den Ouden. Zij neemt het stokje over van Pieter Eleveld, die een grote rol vervulde in de oprichting van Waypoint Twenterand. Rianca werkte 15 jaar lang in de professionele verslavingszorg en schreef zelf ooit haar scriptie over de relatie tussen zingevingsproblematiek en verslaving. Een vraagstuk waar Waypoint Twenterand vanuit haar specifieke invalshoek positief aan bij kan dragen in het zorg- en welzijnsveld.

Bij de bijeenkomsten waren predikanten en kerkelijk werkers uit diverse kerken van Twenterand aanwezig. In de nabespreking ging het vooral over het bieden van zowel pastorale als praktische zorg, als taak van de kerkgemeenschap.

Geïnteresseerd in het onderzoeksrapport? Mail naar info@waypoint-twenterand.nl en ontvang een digitaal exemplaar.

Foto: v.l.n.r. Jedidja Prins, Nick Broekhuis, Lotte van Essen, Hanneke Kottier en Rianca Evers – den Ouden

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›