4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Algemeen

Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand ter inzage

· 1049× bekeken

TWENTERAND - Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Twenterand is door het College van burgemeester en wethouders vastgesteld en vrijgegeven om in procedure te brengen. Het plan is vanaf 9 juni t/m 20 juli 2017 voor iedereen in te zien via de gemeentelijke website en het ligt ter inzage in het gemeentehuis. Besloten is om de omgeving van Natura 2000 gebieden Vecht-Beneden Regge en Engbertsdijksvenen buiten het plan te houden tot hier meer duidelijkheid over is. Wethouder Ben Engberts: “Ik ben blij dat de procedure voor het grootste deel van ons grondgebied nu kan worden vervolgd. Het vorige plan dateert uit 2005 en klopt op veel punten niet meer. Het heeft de nodige tijd gekost maar we maken nu een flinke inhaalslag.”

Engberts is portefeuillehouder Buitengebied in Twenterand en neemt namens de gemeente Twenterand o.a. deel aan de bestuursadviescommissie over de ontwikkeling van de Engbertsdijksvenen. Begin 2016 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen. Bij nader inzien bleek dat het beter is om de genoemde omgeving rondom de Natura 2000 gebieden pas een passende bestemming te geven als duidelijk is wat daar de maatregelen moeten worden naar aanleiding van de nog op te stellen inrichtingsplannen. Wethouder Engberts: “Op deze manier worden de betrokkenen in het gebied niet twee keer geconfronteerd met een voor hen lastige procedure, dat vind ik belangrijk”.

Delen nu nog niet in het plan
Voor een groot gebied ten noorden en noordwesten van Den Ham blijft daarom het ‘oude’ bestemmingsplan nog gelden. Dat geldt ook voor de gebieden rondom de Engbertsdijksvenen (tot 1.000 meter). De bestemming van deze gebieden wordt na afloop van het gebiedsproces bepaald.
Voor de overige delen van het buitengebied zijn de ingediende inspraakreacties behandeld en voor zover mogelijk verwerkt in het plan. De indieners zijn per brief hiervan op de hoogte gesteld.

Ontwerpbestemmingsplan inzien
Naar aanleiding van de inspraakreacties, vooroverlegreacties en ambtshalve wijzigingen kan het zijn dat de regels of aanduidingen zijn gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Eigenaren van een perceel in het buitengebied kunnen op de gemeentelijke website en op de plattegronden in de hal van het gemeentehuis de wijzigingen voor hun eigen perceel bekijken. Er zijn ambtenaren aanwezig die een toelichting op het plan kunnen geven of eventuele vragen beantwoorden.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via deze link en via de landelijke website de landelijke website.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›