4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Nieuwsbrief Zwembaden Twenterand

· 1967× bekeken

TWENTERAND - De gemeente is begonnen met een nieuwsbrief over ‘Zwemmen in Twenterand’ met daarin aandacht voor de realisatie van een nieuw overdekt zwembad en de ontwikkelingen bij De Zandstuve in Vroomshoop. Over het nieuwe zwembad heeft de gemeenteraad in december 2016 een besluit genomen. Wethouder van Abbema kwalificeert het als een realistisch ambitieus project, waaruit een mooi en functioneel overdekt zwembad voor de hele gemeente Twenterand kan ontstaan. Ook zijn er plannen om De Zandstuve tot een Aquapark te ontwikkelen. Het goede nieuws is verder dat de grondaankoop geen problemen gaat opleveren, en de Provincie is inmiddels (onder voorwaarden) akkoord met de locatie. Vanaf augustus dit jaar wordt de aanbesteding gedaan; verwachte start van het bouwen is najaar 2018.

Hier volgt de volledige tekst van de nieuwsbrief van Wethouder van Abbema:

"Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over ‘Zwemmen in Twenterand’ met daarin aandacht voor de realisatie van een nieuw overdekt zwembad en de ontwikkelingen bij De Zandstuve in Vroomshoop. Over het nieuwe zwembad heeft de gemeenteraad in december 2016 een besluit genomen. Ik zou het een realistisch ambitieus project willen noemen, waaruit een mooi en functioneel overdekt zwembad voor de hele gemeente Twenterand ontstaat en waarbij we ook de ambitie hebben De Zandstuve tot een aquapark te ontwikkelen. Sinds het raadsbesluit hebben we natuurlijk niet stil gezeten. We hebben met elkaar vastgesteld welke stappen we de komende periode moeten nemen, voordat we met de daadwerkelijke bouw kunnen starten.

Tot de zomervakantie 2017 zijn dat:
1.Overleg met de provincie Overijssel over de locatie voor het nieuwe zwembad;
2.Onderhandeling met de grondeigenaren over de aankoop van de grond;
3.Opstellen Programma’s van Eisen voor het gebouw van het nieuwe zwembad en voor de exploitatie van het nieuwe zwembad en de Zandstuve.

Vanaf augustus 2017 zijn dat:
4.Aanbesteding ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie, definitieve gunning;
5.Daarna uitwerking van de gegunde inschrijving tot definitief ontwerp en uitvoeringsdocument;
6.Procedure bestemmingsplan omgevingsvergunning, beoogde start bouw najaar 2018.

Bij de eerste twee stappen is goede vooruitgang geboekt. Daarover leest u verderop meer. Ik wil hier benadrukken dat wij zo veel mogelijk partijen willen betrekken bij het gehele proces: omwonenden, gebruikers en medewerkers van het zwembad, sportverenigingen, belangenverenigingen en ondernemers. Zij hebben allen een (soms verschillend) belang, waar we naar zullen luisteren en rekening mee willen houden. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden en ik vertrouw erop dat we deze klus met elkaar zullen klaren. Ik zie er naar uit.
Martha van Abbema,
wethouder Sport

De locatie
‘Realiseer een nieuw overdekt zwembad in Vriezenveen Noord, Prinsenweg Oost’ was een onderdeel uit het raadsbesluit. Deze locatie ligt buiten de bebouwde kom, in agrarisch gebied zodat een wijziging van de bestemming van de locatie moet plaatsvinden. De provincie Overijssel staat kritisch tegenover nieuwe bouwplannen buiten het bebouwd stedelijk gebied. Intensief overleg tussen gemeente en provincie heeft de provincie er van kunnen overtuigen dat de locatie Prinsenweg Oost een aanvaardbare locatie is voor het nieuwe overdekte zwembad. Wel stelt de provincie dat het ontwerp van zwembad en buitenruimte goed moeten passen in het buitengebied van Vriezenveen Noord. Daar is de gemeente volstrekt mee eens en neemt dat ook als eis op in het PvE bij de aanbesteding. De gemeente is erg blij met de constructieve opstelling van de provincie en wil verder met de provincie onderzoeken of de ontwikkeling van een nieuw energiezuinig zwembad (in ieder geval gasloos) een aanjager kan zijn voor een gebieds-gerichte energietransitie en ook voordeel kan opleveren voor andere omwonenden. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

Aankoop grond
De afgelopen periode zijn er ook gesprekken gevoerd met de eigenaren van de grond waarop het nieuwe overdekte zwembad gebouwd moet gaan worden. Die gesprekken hebben inmiddels geresulteerd in overeenstemming over de aankoop van de grond tussen grondeigenaren en de gemeente Twenterand. Ook hier is de gemeente erg tevreden met de constructieve opstelling van de grondeigenaren.

Programma’s van eisen en wensen
De eerste inhoudelijke stap in het proces is het opstellen van een programma van eisen en wensen (PvE). Het PvE geeft antwoord op vragen als: waar wordt het overdekte zwembad voor gebruikt? Welke uitstraling moet het zwembad hebben? Welke toegevoegde waarde moet beide zwembaden hebben voor de gemeente en haar inwoners? Hoe groot moet het zwembad worden? Hoeveel baden? Welke openingstijden voor recreatieve zwemmers en de verenigingen? En wat verstaan we onder een energiezuinig en duurzaam zwembad? Het opstellen van het PvE is een interactief proces waarbij vooral de gebruikers van het zwembad belangrijke input moeten leveren. Het is belangrijk vooraf de eisen en wensen helder te formuleren zodat bij de aanbesteding de inschrijvende partij weet wat gevraagd wordt. Er komt een PvE voor de nieuwbouw van het overdekte zwembad en een PvE voor de exploitatie van het nieuwe zwembad en van De Zandstuve. Er hebben al bijeenkomsten plaatsgevonden met het personeel en de gebruikers over de programma’s van eisen en wensen. Binnenkort volgt nog een inloopavond voor omwonenden. De planning is de programma’s van eisen en wensen in juni 2017 gereed te hebben.

Aanbesteding
De gemeente gaat een zogenoemde DBMO aanbesteding in de markt zetten: design (ontwerp), build (bouw), maintain (onderhoud) en operate (exploitatie) in één aanbesteding. Het voordeel van deze vorm van aanbesteding is dat je de ontwerper, bouwer en exploitant met hun verschillende belangen aan tafel zet met de uitdaging om te komen met één integrale aanbieding. Door al in de ontwerpfase de exploitant aan tafel te zetten, zal de functionaliteit een belangrijke plek krijgen in het ontwerp. Door de bouwer mede verantwoordelijk te maken voor het toekomstige onderhoud, is de kwaliteit beter gewaarborgd.
Een DBMO aanbesteding betekent dus dat de inschrijvende partij een consortium is van een exploitant met een ontwerper en bouwer. Bij de aanbesteding gaat de gemeente niet voor de goedkoopste inschrijving, maar voor het beste resultaat voor de beschikbare exploitatiebijdrage per jaar. Populair gezegd: welke inschrijver biedt “het meeste waar voor ons geld”? Dat betekent wel dat het inschrijvende consortium de nodige ondernemersvrijheid moet meekrijgen zodat hij zijn eigen verdienmodel kan maken. Basale eisen en vooral veel wensen.

Stichting Aquapark De Zandstuve
Een aantal betrokken inwoners van Vroomshoop heeft het initiatief genomen om openluchtzwembad De Zandstuve met aantrekkelijke voorzieningen op te waarderen. Deze mensen hebben zich georganiseerd in de Stichting Aquapark De Zandstuve. Deze stichting is begonnen met het inzamelen van geld om een aantal voorzieningen mogelijk te maken. Op Koningsdag kwam er al een bedrag van bijna € 1.000,- binnen aan spontane giften en donaties en de inzameling zal onverminderd doorgaan. Ook gaven zich al de nodige vrijwilligers op voor hand- en spandiensten in de Zandstuve. De stichting werkt nauw samen met zwem- en poloclub De Zandstuve en de gemeente Twenterand als eigenaar en exploitant van De Zandstuve. Voor meer informatie over de Stichting Aquapark Vroomshoop: Herman Lutke Veldhuis (voorzitter) 06 – 30 75 59 95.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›