4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Omgeving Natura 2000-gebieden buiten bestemmingsplan

· 1073× bekeken

VRIEZENVEEN - Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Twenterand heeft de omgeving van de Natura 2000 (N2000) gebieden Engbertsdijksvenen en Vecht Beneden Regge uitgesloten. Dat heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, in nauwe afstemming met de provincie Overijssel, besloten. De reden is dat de N2000-onderwerpen op termijn in één ruimtelijke procedure kunnen worden geregeld. Wethouder Engberts: “Het grote voordeel voor bewoners en andere belanghebbenden is dat zij dan slechts één keer de procedure doorlopen. Tevens zitten zij aan tafel bij het beoordelen en uitwerken van de inrichtingsplannen van deze gebieden. Daar kunnen ze hun inbreng leveren en zijn ze direct betrokken. Door dit uit de gemeentelijke bestemmings-planprocedure te halen, wordt het voor hen een stuk overzichtelijker.”

Engberts is portefeuillehouder in Twenterand en deelnemer namens de gemeenten Twenterand, Tubbergen en Hardenberg aan de bestuursadviescommissie (BAC) over de ontwikkeling van de Engbertsdijksvenen. “Met de vertegenwoordigers van alle belanghebbenden wordt gesproken wat er in het inrichtingsplan moet komen. Welke maatregelen moeten wanneer en waar worden uitgevoerd om tot een zo optimale ontwikkeling van deze gebieden te komen in afstemming met de directe omgeving,” aldus de wethouder. Totdat er duidelijkheid is over alle maatregelen, blijft het ‘oude’ bestemmingsplan Buitengebied voor de betreffende N2000-gebieden gelden.

Samen werken aan één plan
In 2016 zijn de Samen Werkt Beter partners en overige belanghebbenden gestart met het gebiedsproces rond het N2000-gebied Engbertsdijksvenen en Vecht Beneden Regge. Onder leiding van respectievelijk LTO Noord en het waterschap Vechtstromen worden de maatregelen uit de gebiedsanalyse en het beheerplan vertaald in een concreet inrichtingsplan. Ter voorbereiding worden aanvullende onderzoeken gedaan. Het inrichtingsplan wordt na afronding van het gebiedsproces in een ruimtelijk plan vertaald. Naar verwachting ligt het ontwerpplan in de loop van 2018 ter inzage. LTO Noord, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, de gemeente Twenterand en andere partners vinden het belangrijk dat deze gebiedsprocessen tot het einde zorgvuldig worden doorlopen, waarbij transparantie en duidelijkheid essentieel zijn.

Voorontwerp bestemmingsplan
In 2016 heeft de gemeente Twenterand het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegd. In dit ruimtelijk plan waren de gebieden met beperkingen uit de beheerplannen N2000 opgenomen rondom de Engbertsdijksvenen en Vecht Beneden Regge. Juridisch advies heeft uitgewezen dat de gemeente deze vertaling correct heeft uitgevoerd. Door ze nu uit het Bestemmingsplan Buitengebied te laten, ontstaat er de nodige duidelijkheid en transparantie voor alle betrokkenen.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›