4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Algemeen

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Visser

· 1184× bekeken

DEN HAM - Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,
Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham.
Zoals u inmiddels weet, is het voor mij een goede gewoonte om ieder jaar in een andere kern de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te houden. Dit jaar is dat in het mooi gelegen Den Ham.
Zojuist heb ik de meeste van u, zo niet allemaal de hand geschud.
We laten een bewogen jaar achter ons. En dat geldt zeker niet alleen voor Twenterand. Nationaal en internationaal is er veel gebeurd.
We leven in een wereld die instabiel is. Europa en Amerika, Turkije en Syrië, we kunnen niet anders concluderen dan dat internationale samenwerking en afspraken onder druk staan. Grote landen lijken met zichzelf bezig en stellen het eigen belang voorop. En daarbij is er niemand meer die verantwoordelijkheid neemt voor de koers van het geheel.

2017 is 11 dagen onderweg. In Nederland zijn op 15 maart Tweede Kamerverkiezingen. Economisch gaat het beter, we merken het ook in Twente, maar de groei, die is nog broos.
Het mooie is wel dat bedrijven, die het zich kunnen veroorloven om te investeren, dat ook doen.
We zijn wat dat betreft in een perfect voorbeeld beland. Jerry Blekkenhorst, eigenaar van de Zandstuve investeert in het bedrijf om klaar te zijn voor de toekomst.
Hij beweegt zich in een snel veranderende markt en zoekt nadrukkelijk de regio op, om mensen en partijen aan zich te binden.
Mijn complimenten voor hoe het is geworden, prachtig!
Daarmee kom ik op de vrijetijdseconomie. We zijn in hier in Den Ham in het toeristisch centrum van onze gemeente. Vroeger werd het als een rol van de overheid gezien om toeristen naar de gemeente te lokken. In het huidige digitale tijdperk kunnen toeristen via internet zelf uitvinden waar ze naar toe willen. Vrijetijdondernemers dragen de beste kennis waar hun klanten behoefte aan hebben. Met stimuleringsregelingen en advies kunnen zij worden gestimuleerd in hun zoektocht naar mogelijkheden voor arrangementen, nieuwe producten of vermarkting van hun producten. Maar een ondernemer neemt dan eerst zelf het initiatief omdat hij of zij de markt het beste kent. Het betekent ook dat naar mijn inzicht de middelen voor de Vrijetijdseconomie op een andere manier besteed dienen te gaan worden. Daarbij wordt om een bijdrage van de ondernemers gevraagd in geld of in uren. Dat sluit naadloos aan op de Twentse visie op de Vrijetijdseconomie, die vanaf volgend jaar naar verwachting ook in de nieuwe Agenda van Twente wordt opgenomen.
Een nieuwe instelling Gastvrij Twenterand bestaande uit ondernemers heeft daarin een belangrijke rol naar het voorbeeld van nieuwe organisatie Gastvrij Twente. De eerste gesprekken met TTI en ondernemers zijn gevoerd en dit jaar moet Gastvrij Twenterand verder vorm krijgen.
Maar er zijn ook bedrijven die het nog steeds zwaar hebben. Die absoluut geen ruimte zien om te investeren. Ondanks dat het CPB aangeeft dat Nederland weer terug is op het niveau van voor de crisis, het is maar net naar welke branche je kijkt.
Het CPB kijkt naar het bbp, het bruto binnenlands product. En het klopt inderdaad dat dit percentage op hetzelfde niveau is als voor de crisis. Het gaat dus goed met de economie, maar hoe gaat het met ons?

De Amerikaanse senator Kennedy zei ooit, dat het BBP alles meet, “behalve wat het leven de moeite waard maakt, zoals schone lucht, onderwijs en gezondheid.”
Al het goede nieuws ten spijt, de werkloosheid loopt terug, maar ligt nog boven het niveau van 2008 toen slechts 4 procent van de Nederlanders geen baan had.
Uiteindelijk draait alles om de werkelijkheid en hoe mensen zaken daadwerkelijk ervaren. Een vaste baan is nodig om bijvoorbeeld een lening voor een huis aan te kunnen gaan. En dat is nog steeds voor veel mensen moeilijk.
Het gaat beter, maar vastigheden zijn onzeker geworden.In 2008 hadden 5,7 miljoen werknemers een vast contract. Nu zijn dat 5,1 miljoen mensen. Een daling van 600.000.
Dit terwijl het aantal flexkrachten steeg van 450.000 naar 1,9 miljoen. Het heeft voor deze mensen consequenties voor met name hun grotere investeringen.
Misschien dat ik vanaf deze plek ook een oproep kan doen voor het nieuwe Haagse coalitieakkoord. Wat mij betreft is investeren nodig op drie terreinen: Baan- of inkomenszekerheid, Infrastructuur en Burgerschapsvorming.

Baan- of inkomenszekerheid. De pogingen voor meer baanzekerheid die tot nu toe zijn ondernomen zijn niet succesvol gebleken. Het via de Wet Werk en Zekerheid beperken van het aantal flexibele contracten leidt tot veel problemen bij werkgevers, zoals scholen. De maatschappelijke behoefte aan meer zekerheid in inkomen blijft bestaan en vraagt politieke keuzes. Dat pleit er naar mijn mening voor dat de nadelen van flexwerken worden beperkt. Daarbij staat het vergroten van de inkomenszekerheid voorop naast bijvoorbeeld het aanbieden van extra scholing aan flexwerkers, zodat zij hun aansluiting op de arbeidsmarkt niet verliezen. Het is voor mij duidelijk dat er de komende periode iets moet gebeuren.

Infrastructuur -voor onze regio heel belangrijk voor behoud van de werkgelegenheid-. Ik ben blij met de oproep van mijn collega Burgemeester Loohuis van Hoogeveen om de N36 en de N48 in de toekomst op te waarderen tot autosnelwegen. De bouw van nieuwe infrastructuur is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid en een snellere verbinding met het Noorden helpt de economische ontwikkeling van Twente en Twenterand.

Burgerschapsvorming. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat onze democratie niet vanzelf blijft bestaan. Democratie vraagt constant onderhoud en bescherming. En dat begint hier bij u en bij jou thuis, in de wijk, op school, op het werk en in de gemeenteraad. Onze overgrootouders hebben strijd geleverd voor een algemeen kiesrecht. Onze ouders of grootouders hebben strijd gevoerd tegen een militaire bezetting in de Tweede wereldoorlog. Gelukkig hebben we een jongerenraad die zorgt voor betrokkenheid van jongeren bij de politiek. Maar voor het behoud van de democratie hebben we ook de andere jongeren en kinderen nodig. In bijna alle Europese landen krijgen kinderen les in burgerschap, maar in Nederland niet. Burgerschapsvorming is zogenaamd een onderdeel van de opleiding, maar het is geen onderdeel van het vakkenpakket. We hebben voor de buitenlanders die hier willen blijven de participatieverklaring ingevoerd, een goed initiatief, maar hoe gaan we hier als Nederlandse bevolking zelf mee om? Ik denk dat het goed is om jongeren bewuster te maken van de vele voorrechten van het Nederlanderschap, maar ook de plichten die daarbij horen.

Ik had het net over investeringen door de landelijke overheid. Maar ik ben blij om te kunnen melden dat de gemeente zelf ook investeert. De gemeente doet dat door een persoonlijke benadering van ondernemers. Het ondernemershuis Twenterand is net geopend en is nu al een groot succes met 7 ondernemers. Dit jaar zijn we als gemeente ook vaker aanwezig bij ondernemersverenigingen, gaan we de informatievoorziening via de website verbeteren en willen we via Twitter ondernemers sneller van informatie voorzien.
Proactief de ‘boer op’ om het zomaar te zeggen, om te kijken waar we als gemeente kunnen helpen. Dat meedenken zal o.a. worden gedaan door Marijke Schipper, beleidsmedewerker Economische Zaken. Ze is hier vanavond, velen van de aanwezige ondernemers hebben al eerder kennis gemaakt, maar ik zou zeggen, spreek haar vanavond anders gerust aan voor een nadere kennismaking.
Echte verandering komt tot stand door echte interesse en oprechte betrokkenheid bij elkaar. Voor mij is burgerparticipatie één van de manieren waarop dat kan plaatsvinden. Twenterand mag zich verheugen in een enorme schare vrijwilligers. Daar komt bij dat iedere kern in Twenterand nu een eigen dorpsraad heeft. Oud-wethouder Hidde Visser heeft op mijn verzoek zijn schouders gezet onder de vorming van een Dorpsraad in Vriezenveen. Ik ben blij dat dat in korte tijd is gelukt. De vertegenwoordigers van de dorpsraad zijn hier aanwezig en zij hebben die betrokkenheid bij de ontwikkeling van de eigen kern. Maar daarnaast hebben ze ook het vermogen hebben om over grenzen van het eigen dorp heen te kijken, naar het gemeenschappelijke belang van Twenterand.

Afrondend, Twenterand kan en biedt zoveel. Afgelopen zomer ben ik herbenoemd als burgemeester. Ik ben daar blij mee, want Twenterand is een mooie gemeente om te wonen en te werken. En Twenterand biedt zoveel meer dan we ons beseffen. Als de Twenterander wat wil, stelt hij of zij het zich voor ogen en dan zal het lukken ook. En dat is als u het mij vraagt een zeer waardevolle eigenschap. Goede samenwerking begint door met elkaar in gesprek te gaan en door naar elkaars argumenten te luisteren. Dat geldt binnen de wijk, in het dorp, tussen de kernen en voor de gemeente.
Altijd een beter Twenterand voor ogen, laat dat de nieuwe maatstaf zijn. Ik wens u allemaal een heel goed en gezond 2017!

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›