4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Stimuleren en faciliteren van de samenleving

· 855× bekeken

VRIEZENVEEN - Vorig jaar is in de Kadernota de richting naar de veranderende rol van de gemeente ingezet. “Die lijn trekken we door, want er is nog genoeg werk aan de winkel,” aldus Scholten. “Onze rol ligt meer en meer op het stimuleren en faciliteren van de samenleving en we, gemeenteraad, college en organisatie, zitten middenin dat proces.” De keuzes die in de Kadernota 2017 zijn gemaakt, geven invulling aan die veranderende rol. Het College van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2017 op 31 mei vastgesteld.

De veranderende rol van de gemeente betekent dat de overheid zich steeds meer richt op het stimuleren en faciliteren van de samenleving. Wethouder Scholten: “Inwoners van Twenterand weten zelf heel goed wat goed is voor hun eigen buurt, maar ook hoe ze de veiligheid kunnen verbeteren.” Daarin past ook de verwachte invoering van de Omgevingswet in 2019, waar meedoen de norm is bij het inrichten van je eigen leefomgeving. Om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor bijvoorbeeld ondernemers, kiest het College voor een investering in het ondernemersklimaat waar de ondernemers bij betrokken worden.

Een grote uitdaging ligt er de komende jaren in het sociaal domein. Ook daarin wordt steeds meer een beroep gedaan op de mensen zelf, maar wil het College de mensen die minder zelfredzaam zijn niet in de kou laten staan. “Daarin moet de juiste balans worden gezocht, ook omdat daar financiële tekorten worden verwacht.” In de bedrijfsvoering wordt blijvend gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, maar ook om minder kwetsbaar te zijn. De voorgenomen uitbesteding van taken op het gebied van belastingen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is daar een voorbeeld van.

Nieuwe rol gemeente en beperking kosten
Het maken van keuzes die invulling geven aan de veranderende rol van de gemeente en het beperken van kosten op termijn zijn voor het College van burgemeester en wethouders de uitgangspunten voor de Kadernota 2017. “Deze uitgangspunten hebben geleid tot bovenstaande onderwerpen die we de komende jaren met elkaar willen uitvoeren,” aldus wethouder Scholten. “Daarom is ook beperking van de kosten noodzakelijk.” In de kadernota 2017 worden de kaders beschreven voor de begroting 2017.

Sluitende begroting
De voorstellen in de Kadernota moeten uiteindelijk leiden tot een sluitende begroting. Voor de jaren 2017 en 2018 is er op dit moment nog een tekort. Scholten: “Wij hebben er echter wel vertrouwen in dat dit tekort oplosbaar is en daar zullen we de komende tijd ook voor gebruiken.” De meicirculaire, de brief waarin staat hoeveel geld er voor verschillende onderwerpen vanuit het rijk aan de gemeenten wordt verstrekt, is daarin van groot belang.

Besluitvorming
De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid om met wijzigingsvoorstellen te komen. Deze voorstellen landen uiteindelijk in de programmabegroting 2017, die sluitend moet zijn. De gemeenteraad besluit over de Kadernota 2017 op 5 juli aanstaande. Daaraan voorafgaand wordt op 16 juni om 19.30 uur een openbare hoorzitting gehouden. De locatie en het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt gepubliceerd op www.twenterand.nl en in Gemeentecontact.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›