4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Algemeen

Dorpsraden Twenterand starten petitie tegen overdekt zwembad

· 1372× bekeken

TWENTERAND - Ondanks de vele argumenten die tegen het zwembad zijn heeft Wethouder Oudendijk van de gemeente Twenterand in een reactie aan de dorpsraden laten weten dat ze doorgaan met het plan om een zwembad te realiseren binnen de gemeente Twenterand.

De heer Oudendijk zegt daarover dat het zwembad ervoor zorgt dat ouderen, gehandicapten en astmapatiënten fit en gezond blijven. De dorpsraden onderstrepen dit en zijn het daar natuurlijk mee eens, maar voor de relatief zeer kleine groep inwoners van Twenterand die daadwerkelijk gebruik (gaan) maken van het nieuwe bad is volgens de dorpsraden ook een heel makkelijke andere oplossing te vinden. Steek een deel van het jaarlijkse budget in de kosten die het met zich meebrengt om deze kwetsbare groepen naar omliggende zwembaden te brengen. Deze zwembaden zijn voor de meeste inwoners zelfs dichterbij gelegen dan het zwembad op de locatie in een uithoek van de gemeente.

Dat er sportruimte moet blijven in Vriezenveen staat natuurlijk als een paal boven water. De huidige sporthal kan nog jaren vooruit, ondanks dat de dorpsraden ook inzien dat de sporthal wel langzaam minder wordt. Daarnaast zal er een semipermanente sporthal gerealiseerd worden, wat de noodzaak van het direct investeren in een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie niet noodzakelijk maakt.

Naast de reactie van de heer Oudendijk hebben de dorpsraden ook de onderzoeken, waarvan de kosten inmiddels zijn opgelopen tot bijna 500.000 euro, ontvangen over de zwembaden. Deze wijken iets af van de stukken die eerder door de dorpsraden zijn ingezien. Voornamelijk door geschuif met cijfers komt het op papier nu allemaal wat mooier naar voren. Nogmaals een kort overzicht van de risico’s wanneer de gemeenteraad besluit om door te gaan met de plannen. Er moet een lening worden afgesloten voor 7,1 miljoen euro (samen met een nieuwe sporthal is dit ruim 9 miljoen euro). De jaarlijkse lasten zijn 934.000 euro, om deze jaarlijkse kosten naar beneden te krijgen moeten er maatregelen getroffen worden aan zwembad De Zandstuve ter grootte van 25.000 euro. De tarieven worden verhoogd en dat moet ook 25.000 euro opleveren. Verder wordt er gesproken over privatisering, dat zou 90.000 euro moeten opleveren.

De grootste “bezuiniging” op het jaarlijks budget wordt gedaan door middel van projectfinanciering. Dit levert 120.000 euro op. Verder wordt er met potjes gegoocheld en gaat er van het geldpotje groot onderhoud geld overgeheveld worden ten behoeve van het zwembad.

De dorpsraden willen graag dieper op deze cijfers ingaan. De bezuinigingen op zwembad de Zandstuve moeten worden gehaald doordat dat er een glijbaan komt en door de inzet van invalkrachten. Hoewel de dorpsraden het plaatsen van een glijbaan natuurlijk toejuichen denken ze niet dat een glijbaan, die buiten de begroting is gelaten en dus voor extra kosten zal zorgen, voor extra bezoekers zal zorgen. Het verschil tussen invalkrachten en “vaste” medewerkers is de dorpsraden niet geheel duidelijk. Tijdens de openingstijden van de zwembaden zullen er mensen aanwezig moeten zijn, of dat nu invalkrachten zijn of niet. Om 25.000 euro op arbeidskosten te besparen in de tijden dat de zwembaden open zijn lijkt de dorpsraden daarom ook niet haalbaar. Door de kaartjesprijs te verhogen zullen er eerder minder mensen naar het zwembad komen dan meer. Al jaren wordt er door mensen, vooral mensen met kinderen geklaagd dat het abonnement weer duurder is geworden. Elk jaar worden de entreegelden hoger en steeds meer mensen kiezen ervoor om geen abonnement af te sluiten. Het gevaar hierin schuilt dat mensen in plaats van zwemmen iets geheel anders gaan doen.

Met betrekking tot de projectfinanciering wordt in de plannen uitgegaan van een rente op de leningen van 4%. De huidige leningen gaan volgens de gemeente Twenterand inmiddels weg voor 1,55 %. Het verschil in deze percentages moet een reductie opleveren van 120.000 euro. Natuurlijk is de rente momenteel erg laag en is de uitgangssituatie van 4% aan de hoge kant. Om direct uit te gaan van het andere uiterste lijkt de dorpsraden erg gevaarlijk. Valt de rente straks bij het afsluiten van de lening tegen, dan kan direct niet meer worden voldaan aan het jaarlijkse budget van 645.000 euro. Tevens wordt ervanuit gegaan dat een gedeelte geprivatiseerd kan worden. Voordat uitgewerkt is in hoeverre en waar er geprivatiseerd wordt, gaat de gemeente direct wel uit van een besparing van 90.000 euro. Maak eerst afspraken voordat bedragen in plannen worden meegenomen. Verder wordt er nog geschoven van het potje groot onderhoud naar zwembaden. Dit is een structurele overgang van 27.500 uit het geldpotje groot onderhoud. Volgens de dorpsraden kan dit niet. De eerste jaren zal er aan een eventueel nieuw overdekt zwembad geen groot onderhoud nodig zijn. Wellicht is dat wel nodig aan zwembad De Zandstuve en na een aantal jaren ook aan het nieuwe bad.

De dorpsraden concluderen hieruit dat de bedragen van de maatregelen aan zwembad De Zandstuve, het verhogen van de tarieven, de privatisering alleen maar kunnen tegen vallen. In het gunstigste geval zal het bedrag worden gehaald, maar bij een kleine tegenvaller zal er direct geld bij moeten.

Door het toepassen van projectfinanciering zal inderdaad geld bespaard worden, de vraag is echter hoeveel. Om geen slag om de arm te nemen en direct van het laagste percentage uit te gaan is erg gevaarlijk en ook hier kan dit alleen maar voor tegenvallers zorgen.

Het overplaatsen van geld van het ene potje naar het andere is geen besparingsmaatregel. Als het inderdaad dusdanig makkelijk is om geld tussen “potjes” te schuiven, dan zouden de dorpsraden graag zien dat er snel extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de zorg en de drugsproblematiek binnen de gemeente.

Naast alle bovengenoemde feiten speelt er de komende jaren nog meer. Jaarlijks krijgt de gemeente geld van de rijksoverheid vanuit het gemeentefonds. Het bedrag dat de gemeente krijgt zal de komende jaren afnemen. Met name het bedrag dat de gemeente krijgt voor zorgtaken neemt behoorlijk af. De gemeente zal dus meer bronnen moeten aanboren om de huidige matige stand van zorg in de benen te kunnen houden. Verder beknibbelen op de zorg die mensen krijgen kan moreel gezien niet. Met dat in het achterhoofd houdend kunnen de dorpsraden niet begrijpen dat er voor miljoenen geleend moet worden en jaarlijks onzinnige bedragen moeten worden betaald aan het realiseren van een overdekt zwembad voor een zeer kleine groep gebruikers terwijl aan de andere kant de ouderen wegkwijnen.

De dorpsraden roepen daarom alle inwoners van Twenterand op de petitie te ondertekenen die op 21 april gestart is. De dorpsraden kunnen niet geloven dat er mensen kiezen voor een compleet overbodig en te duur zwembad ten koste van kwetsbare groepen die hulp nodig hebben.

U kunt de petitie ondertekenen via deze link: www.dorpsraadvroomshoop.nl/wp/?p=599

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›