4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

GBT stelt schriftelijke vragen over het Punt

· 1961× bekeken

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] heeft kennis genomen van de memo met cijfers en bijlagen d.d. 2 oktober 2015 van de Raad van Toezicht en de interim-bestuurder van Het Punt te Vroomshoop.

Na bestudering van de raadstukken van 2 jaar geleden en datgene wat nu beschikbaar is gesteld, blijkt dat het college een exploitatiebegroting in 2013 heeft overgedragen aan de stichting Activiteitencentrum Vroomshoop (nu: Het Punt), die met name aan de inkomstenzijde is opgepoetst op de onderdelen horeca en theater. Tevens is er geen of in ontoereikende mate rekening gehouden met extra investeringen en de hoogte ervan in met name de horeca, keuken en theater.

In de gepresenteerde exploitatiebegroting is het college uitgegaan van een pachter voor de horeca, die tevens zou investeren in de inrichting. De realiteit heeft heel anders uitgepakt. Kennelijk was er geen plan B. Hierdoor heeft de RvT van Het Punt zo’n kwart miljoen euro zelf moeten investeren en dit was niet begroot. Naast het overdragen van een theater zonder fysieke inhoud (kosten rond de 2,3 ton) betekende dit extra eenmalige kosten van bijna 4,6 ton.

We hebben hierover en over de toegezonden stukken van d.d. 2 oktober 2015 de volgende vragen:

Vraag 1
Op basis van welk haalbaarheidsonderzoek heeft het college gemeend een geconsolideerd exploitatieoverzicht aan de gemeenteraad te presenteren op 5 februari 2013, waarover een maand later een besluit is genomen? We verzoeken om onderscheid aan te brengen in de bouw en de exploitatie?

Vraag 2
Op basis van welke gegevens meende het college dat voor de horeca een pachter zou komen? Is het college door ervaringsdeskundigen / horeca-echtpaar Spoor er juist op gewezen dat het ‘collegeplaatje’ inzake horeca onrealistisch was? Waarom is niets met deze informatie gedaan?

Vraag 3
In de gemeenteraad van 12 maart 2013 heeft het college bij monde van portefeuillehouder Binnenmars aangegeven dat het voormalige gebouw van de Bibliotheek aan het Vredesplein wel binnen 1½ jaar van de hand gedaan zou worden. Uit onze informatie blijkt dat dit nu na 2½ jaar nog steeds niet is gebeurd. Aangezien in de berekeningen daar wel vanuit is gegaan zijn wij benieuwd wat de stand van zaken is met betrekking tot dit pand? En wat betekent het niet “van de hand doen” van dit pand aan extra jaarlasten?

Vraag 4
De meerkosten voor Het Punt in de gemeentelijke begroting bedragen € 131.665. De jaarlijkse lasten van het MCC komen per 2016 te vervallen ad € 18.500. Behoort dit dan niet verrekend te worden met de meerkosten van Het Punt, waardoor het bedrag structureel uitkomt op € 113.165 per jaar? U heeft dit namelijk wel gedaan bij de gymzaal en sporthal De Stobbe.

Vraag 5
De verrekenbare BTW heeft positief uitgepakt. In plaats van 50% is voor 90% verreken baar wat heeft geleid tot een extra teruggave. Echter deze teruggave is verdampt door de (genoemde) meerkosten in de bouw en inventaris. Vanwege de herzieningstermijn van de Belastingdienst, hoe risicovol is het dat de 90% in stand blijft?

Vraag 6
Is er in verband met de begeleiding van de bouw van Het Punt, gezien de benodigde expertise, inzet gepleegd door een projectleider? Zo ja, wie heeft dit bekostigd en om welk bedrag gaat dit?

Vraag 7
Wij nemen bij een dusdanig bouwproject aan dat er sprake is van een startkapitaal voor de RvT van Het Punt. Is dat hier gebeurt? Zo ja, hoe hoog was dit startkapitaal en op welke wijze is de hoogte ervan tot stand gekomen? Was de hoogte van het startkapitaal realistisch? Is dit toereikend gebleken? Op welke wijze is dit beschikbaar gesteld aan Het Punt?

Vraag 8
Wat is jaarlijks gebudgetteerd voor de reserve onderhoud? En is er een bedrag voor aanloopverliezen vastgesteld? Toelichting verzocht bij zowel ‘ja’ als ‘nee’.

Vraag 9
Wat zijn de (marktconforme) all-in huurprijzen per m² voor maatschappelijke organisaties in:
- De Weemelanden, Koningsweg 28 Vriezenveen
- De Hammer Kringapotheek Rang, Goosensplein 1 Den Ham
- Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 Westerhaar
- Gezondheidscentrum, Oranjeplein 7-9 Vroomshoop
En wat is - ter vergelijk - de all-in huurprijs per m² voor maatschappelijke organisaties in Het Punt te Vroomshoop?

Vraag 10
De RvT van Het Punt stelt twee opties voor om de financiële nood te ledigen.
1. Kwijtschelding van de rente voor 2015, 2016 en 2017 (is € 87.000,- per jaar).
2. Ophoging van de maatschappelijke huur naar een realistisch marktconforme prijs voor
ZorgSaam Twenterand en Bibliotheek. Dit zou extra inkomsten genereren van ruim € 40.000,-
per jaar

Ad1: De rente die betaald wordt heeft een percentage van 3,2%. Wat is het rentepercentage dat de gemeente Twenterand zelf berekend krijgt voor dit deel?

En de financiële nood is erg hoog, want gezien de liquiditeitspositie kunnen er zeer binnenkort geen salarissen, belastingen, pensioenafdrachten en facturen worden betaald. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn.
Wat heeft het college tot vandaag d.d. 5 oktober 2015 concreet ondernomen om deze situatie spoedig ter hand te nemen om zo een faillissement te voorkomen? Wat vindt het college van de aangereikte opties van de RvT?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›