4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

GBT stelt vragen over toewijzen huurwoningen, woonloket en opvang vluchtelingen

· 1709× bekeken

VRIEZENVEEN - De GBT heeft schriftelijke vragen gesteld over de toewijzing van huurwoningen, wil graag een fysiek ‘woonloket’ per kern en vraagt hoe het gaat met de voorbereiding van de eventuele opvang van vluchtelingen. GemeenteBelangen Twenterand [GBT] heeft kennis genomen van onrust bij een tiental inwoners/huurder uit de gemeente Twenterand over de woningcorporatie Mijande Wonen. Er wordt gesteld dat het uitgevoerde beleid van Mijande Wonen niet consequent is.
Als voorbeeld van inconsequentie wordt genoemd hoe wordt omgegaan met inwoners die op de wachtlijst staan van Mijande Wonen. Het beleid van Mijande is dat een inwoner ingeschreven moet staan voor hij of zij überhaupt in aanmerking kan komen voor een (sociale) huurwoning. Er staat in een bewonersbrochure geschreven: “De persoon die het langst staat ingeschreven krijgt de woning”.

Volgens de eerder genoemde inwoners/huurders gaat het in de praktijk echter anders. Met name gezins- of familieleden kunnen bij het opzeggen van de (sociale) huurwoning door de oorspronkelijke huurder (lees: bijvoorbeeld moeder, vader of zus/broer) deze woning ‘overnemen’ zonder dat men ingeschreven staat. Deze voorbeelden vallen niet onder urgentiegevallen, zoals op de website wordt vermeld. Juridisch zal het wellicht in orde zijn, maar het is in tegenstelling met inschrijfvoorwaarden. Wie daarover een klacht indient kan dit niet mondeling doen. Uitsluitend schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Hier kan niet iedereen mee overweg.
GBT heeft daarnaast van enkele huurders vernomen dat men de lokale fysieke voorziening in hun dorp mist. Men vindt dit een achteruitgang. Het is nu gecentreerd in Vriezenveen. Verder vindt men woonomstandigheden niet optimaal en vraagt zich af welke rol Mijande Wonen hierin oppakt. Wat is de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de woningcorporatie ten aanzien van preventie in en rond de huurwoning, en ondersteuning op het gebied van de leefbaarheid voor haar huurders?

Noot
Er is weliswaar geen subsidierelatie tussen de gemeente Twenterand en Mijande Wonen, maar er is wel periodiek bestuurlijk overleg tussen beide organisaties. Mijande Wonen heeft een grote rol in het welbevinden van de Twenterandse inwoners (zie doelstelling gemeente Twenterand). Daarom vraagt GBT aan het college dit schrijven bij Mijande Wonen onder de aandacht te brengen en antwoorden te ontvangen op onderstaande vragen.

Vraag 1
Is het college bereid met Mijande Wonen de mogelijkheid te bespreken dat ze in de 4 kernen minimaal een (laagdrempelige) loketvoorziening creëren? Naast de huidige voorziening in
Vriezenveen denken we hierbij bijvoorbeeld aan een loket/kantoor in Kulturhus De Klaampe in Westerhaar, Het Punt in Vroomshoop en Goosensplein in Den Ham.

Vraag 2
Klachten kunnen huurders alleen schriftelijk indien anders worden ze niet in behandeling genomen. Dit werkt drempelverhogend. Wat is hierover de mening van het college, mede gezien de relatie tot de relatief hoge laaggeletterdheid in de gemeente Twenterand? Wordt over dit soort zaken gesproken met Mijande Wonen?

Vraag 3
Voor een woning toegewezen te krijgen moet je ingeschreven staan bij Mijande Wonen. Daarna word je geplaatst op een wachtlijst. De praktijk gaat echter anders. Zie alinea 1 en 2 van de vorige pagina. We willen graag een toelichting dan wel verklaring hierover.

Toelichting vraag 4
Afgelopen week verscheen in TC Tubantia een artikel met de titel ‘Gemeente achter met opvang’. Het artikel sluit als volgt af: “Hij (burgemeester Visser, red.) vertelt dat het lastige materie is. En soms ook vervelend voor personen die nu op de wachtlijst staan voor een woning. Mensen met een verblijfstatus komen boven hen op de wachtlijst te staan.”

Vraag 4
Klopt de afsluitende tekst van het artikel? En zo ja, wat betekent de verdere vertraging voor degene die (boven aan) op de wachtlijst staan? Geef hierbij aan hoeveel weken of maanden vertraging dit geeft, of en hoe dit gecommuniceerd wordt naar de personen op de wachtlijst.
Over de (landelijke) vluchtelingenproblematiek in verhouding met de opdracht voor de gemeente en ‘De chaos bij crisisopvang’ (Tubantia 28/09/2015)

Vraag 5
Wat is het beleid van het college als er (plots) een beroep gedaan op onze gemeente om vluchtelingen tijdelijk op te vangen? Is onze gemeente hierop voorbereid om chaos, zoals in andere dorpen en steden, te voorkomen? Welke accommodaties zijn hiervoor in beeld? Hoe ziet het communicatietraject er uit? En op welke wijze wordt er draagvlak gecreëerd onder onze inwoners?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›