4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Jeugdnota Twenterand:

· 1677× bekeken

TWENTERAND - Perspectief bieden, preventie versterken en zorg voorkomen
Het gaat goed met het merendeel van de jeugd in Twenterand. Dat blijkt uit de gesprekken die, ter voorbereiding op de Jeugdnota 2014 - 2017, zijn gevoerd met 19(!) organisaties die betrokken zijn bij de jeugd in Twenterand. “Maar een deel van de Twenterandse jeugd is ook kwetsbaar en ook hen willen wij graag kansen bieden,” aldus wethouder Visser. In de Jeugdnota 2014 – 2017 zijn doelen geformuleerd, die daaraan een invulling geven. “We zetten in op de preventie. Dat moet resulteren in minder inspanningen in de zorg achteraf.”
De Jeugdnota is opgesteld omdat in 2015 veel taken op het gebied van de jeugdzorg van het rijk en de provincie wordt overgedragen aan de gemeenten (Transitie Jeugdzorg). Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het lokale jeugdbeleid. Bovendien dateerde de laatste Jeugdnota uit 2009.

Twenterandse jeugd
Naast de landelijke ontwikkelingen richt de Jeugdnota zich vanzelfsprekend op de Twenterandse jongeren. Om hun situatie goed in beeld te krijgen zijn gesprekken gevoerd met de organisaties die betrokken zijn bij de jeugd in Twenterand. Voorbeelden daarvan zijn de jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en gezin, maatschappelijk werk, het onderwijs, voetbalverenigingen, de Jongerenraad enz. Daaruit blijkt dat het met de meeste kinderen en jongeren in Twenterand goed gaat, maar dat er dus ook jeugd is die het moeilijk heeft. Bijvoorbeeld door onderwijsachterstand of een gezinssituatie met weinig uitzicht op verbetering.“ Die kinderen willen we helpen om meer kansen in het leven te krijgen en hun omstandigheden verbeteren. Natuurlijk willen we daarbij de jeugd die het goed gaat niet uit het oog verliezen en voor hen ook allerlei activiteiten organiseren in Twenterand.” Volgens wethouder Visser zijn onze jongeren de toekomstige werknemers op allerlei gebied: “We moeten er dus, samen met opvoeders en organisaties, voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien.”
Samen aan de slag!
De gemeenteraad debatteert op 21 januari over de Jeugdnota. “Als de raad deze nota twee weken later vaststelt, kunnen we starten met de werving van mensen, die zorgen dat de acties uit de nota worden opgepakt. We zullen vaker samen met de jongeren, hun ouders, de buurt en organisaties overleggen en bekijken of het zinvol is om projecten die elders succesvol zijn (bijvoorbeeld maatjesproject voor kwetsbare leerlingen of een weekendschool om de horizon van basisschoolleerlingen te verbreden) ook in Twenterand op te zetten.” Er wordt besproken hoe het project ‘Leefstijl’ weer opgepakt kan worden. Ook wordt het mogelijk om snel, maar wel zorgvuldig, ontmoetingsplekken voor de jeugd te realiseren. Jongeren worden bewust gemaakt van de effecten van groepsdruk op hun gedrag door projecten en door lessen op school, maar ook over de gevolgen van het gebruik van alcohol- en drugs.
“We gaan dus nog meer inzetten op het voorkomen van problemen. We doen dat zoveel mogelijk in overleg met de jeugd en hun ouders. Samenwerken is altijd veel beter en past ook beter in deze tijd. Wat ook in deze tijd past, is dat we de juiste middelen inzetten om de jeugd te bereiken. De jeugd communiceert vooral via social media, dus zullen wij dat ook doen,” aldus wethouder Visser.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›