Persinfo

Deltapiraat nu toch in de ether, op 107.7 FM. De eerste legale piratenzender van Nederland - de Deltapiraat - is nu ook de eerste legale ‘etherpiraat’ van Nederland. De etherfrequentie is 107.7 FM. Het bereik is naast alle kernen in Twenterand ook dorpen als Mariënberg, Beerzerveld, Bergentheim, Daarle, Daarlerveen, Hoge Hexel, Marle, Sibculo, Geesteren, Langeveen, Wierden en in delen van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Hardenberg.

Voor velen zal de etherontvangst van de Deltapiraat een verrassing zijn, omdat het Agentschap Telecom tot twee maal toe aanvragen om een speciale etherfrequentie van de Twenterandse omroep afwees. Hiertegen is de omroep vorige maand in beroep gegaan bij de Rotterdamse Rechtbank. Dat de Deltapiraat nu toch in de ether is te ontvangen heeft alles te maken met de wijze van vergunningafgifte door Agentschap Telecom. Volgens de programmaleiding van de Twenterandse omroep is het een kwestie van hoe je de vergunning en artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet interpreteert. Volgens de omroep spreekt dat in het voordeel van de Deltapiraat. De omroep heeft vergunningen voor twee etherfrequenties: 105.3 FM en 107.7 FM. Deze vergunningen staan op naam van de Stichting Lokale Omroep Gemeente Twenterand. Er staat niet bij voor welke radiozender of welke radioprogramma deze vergunning gebruikt moet worden. Het afgiftestelsel van Agentschap Telecom gaat er vanuit dat een lokale omroep maar één radiozender kan hebben. Bij de Twenterandse omroep is dat echter niet het geval. Naast de hoofdzender Delta FM heeft men een themakanaal met de naam Deltapiraat. Dus ziet de programmaleiding geen belemmering in de mogelijkheid één etherfrequentie voor de Deltapiraat in te zetten.

Agentschap Telecom liet in haar laatste besluit twijfel bestaan over de mogelijkheid van het splitsen van etherfrequenties voor twee radiozenders. Men verzocht de omroep contact op te nemen met het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de Media zegt, volgens de omroep is dat terecht, dat zij niet gaan over frequentieplanning en frequentiegebruik. Net zoals Agentschap Telecom niet over het programma-aanbod van de omroep gaat. Het Commissariaat voor de Media verwijst weer naar Agentschap Telecom. Wel zegt het Commissariaat voor de Media, dat er wat hun betreft geen bezwaren zijn zo lang de hoofdtaak maar niet in gevaar komt. En dat is niet het geval. Feit is wel dat de één naar de ander wijst en andersom. Daar wil de Twenterandse omroep niet langer op wachten. “We zijn nu in Twenterand en directe omgeving te beluisteren in de ether met de Deltapiraat. We merken wel wat er van komt", zegt programmaleider Elzinga.

De programmaleider benadrukt wel dat er sprake is van een tijdelijke situatie. De omroep wacht intussen op de behandeling van de rechtzaak en het nieuwe mediabeleid. De rechtzaak is voor de omroep geen kwestie van winnen of verliezen, maar het gaat hen om het principe. Er is namelijk wel een zendtijdvergunning te krijgen voor een themakanaal/cultuurzender zoals de Deltapiraat, maar als het op een etherfrequentie(s) aankomt is niets echt goed vastgelegd. Ook de landelijke wetgeving en die van Europa spreken elkaar tegen. Delta FM is voorlopig alleen te ontvangen op 105.3 FM. Het zendvermogen van deze frequentie en die van 107.7 FM wordt nog aangepast, omdat de omroep te horen heeft gekregen dat het in aanmerking is gekomen voor optimalisatie.

Deltapiraat nu ook op FMeXtra
De Deltapiraat, onderdeel van de Stichting Lokale Omroep Gemeente Twenterand, is woensdag 19 december gestart met uitzendingen op het digitale radioplatform FMeXtra. Tijdens de uitzending 'De Terugblik op 2007' aanstaande zaterdag zal er in de studio van de omroep een demomodel staan van FMeXtra. Er wordt bezoekers dan uitgelegd hoe de techniek van FMeXtra werkt. Geinteresseerden zijn welkom van 11.00 tot 15.00 uur.

De Twenterandse omroep is interessant voor dit platform, omdat het twee radiozenders bezit: Delta FM en de Deltapiraat.

FMeXtra is enorm populair in China en Amerika, met reeds tientallen miljoenen verkochte ontvangers. Ook in België en Duitsland wordt FMeXtra uitgezet. Deze twee landen lopen al voor ten opzichte van Nederland. Het Nederlandse bedrijf Broadcast Partners wil FMeXtra in dit land introduceren. FMeXtra is niet zomaar te ontvangen. Daarvoor is een speciale stereo FM ontvanger nodig (zie foto) waarop, naast de ontvangst van de analoge FM stations, ook digitale uitzendingen beluisterd kunnen worden.

Een aantal landelijke commerciële radiostations hebben al ervaringen met FM Extra. Dat zijn: Juize FM en Radio 10 Gold (beiden van Radio 538), TMF Radio (van Sky Radio) en jeugdzender Bem Bem (met eigenaar Q Music). Door Delta FM en de Deltapiraat te selecteren voor het project wil Broadcast Partners te weten komen in hoeverre het ontvangstgebied van de beide zenders af te schermen is en wat de uitloop in omringende dorpen is.

Programmaleider van Delta FM en de Deltapiraat, Marcus Elzinga, ziet wel wat in FMeXtra. Momenteel meer dan DAB-radio. "Het nadeel van DAB-radio is en blijft dat je er geen FM-zenders op kan ontvangen. Bovendien is DAB heel prijzig. FMeXtra daarentegen is goedkoop en biedt je naast de digitale radiozenders, waar wij dus deel van uit gaan maken, ook gewoon de bestaande analoge radiostations op FM. Je hoeft je stereotoren of versterker niet de deur uit te doen, want je kunt de ontvanger er gewoon op aansluiten. Ik zie het als de overgang van zwart-wit televisie naar kleurentelevisie. Het gaat gefaseerd." Maar de ontvanger is ook uitstekend te gebruiken als ontvanger op zich, want er is een ingebouwde luidspreker en hoofdtelefoonaansluiting op aangesloten die een superieur geluid geven.

Het kabinet wil radio z.s.m. digitaliseren. Dat bleek uit de Troonrede van Koningin Beatrix. Daarin staat te lezen dat "het bevorderen van digitale omroep en digitalisering van analoge etherradio door waar nodig vergunningen te verlenen, innovatie te bevorderen en info beschikbaar te stellen."